Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 16.08.–27.08.2021.

Laikā no 16. līdz 27. augustam LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvajiem aktiem, no kuriem viens nav saskaņots. 

Normatīvā akta nosaukums

Nosūtīšanas datums

Izsludināšanas datums

Saskaņojums

VSS-747. Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krievānu ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

18.08.2021.

12.08.2021.

VSS-745. Par ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Ceļš 2” pārņemšanu valsts īpašumā”

18.08.2021.

12.08.2021.

VSS-663. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 293 “Demogrāfisko lietu padomes nolikums””

18.08.2021.

22.07.2021.

VSS-728. Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””

25.08.2021.

12.08.2021.

VSS-727. Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā”

26.08.2021.

12.08.2021.

VSS-746. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību””

26.08.2021.

12.08.2021