Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS rīko SIA "PKC" mutisku izsoli

Izsoles priekšmets ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PKC”, reģistrācijas Nr. 40003376414, turpmāk – SIA “PKC”, kas sastāv no 20 pamatkapitāla daļām, kuras 100% apmērā pieder biedrībai “Latvijas Pašvaldību savienība”, turpmāk – LPS.

SIA “PKC” balance uz izsoles brīdi ir 0,00 EUR (nulle euro, 00 centi), SIA “PKC” nav apgrūtināta ar lietu tiesībām, parādiem vai citām uzņemtām saistībām.

SIA “PKC” izsoles sākumcena ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi), izsoles solis noteikts 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz elektroniski uz LPS e-pasta adresi: lps@lps.lv, ar norādi “Pieteikums SIA “PKC” izsolei”, līdz 2024.gada 12.maijam. 

Izsoles drošības nauda noteikta 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā, kuru izsoles dalībniekam līdz pieteikuma iesniegšanas dienai jāiemaksā LPS A/S “SEB banka” norēķinu kontā Nr. LV53UNLA0001001700906, maksājuma mērķī norādot "SIA "PKC" izsoles drošības nauda".

Sīkāka informāciju skatīt SIA “PKC” izsoles noteikumos vai zvanot uz tālruņa numuru 25480403, kā arī rakstot uz e-pasta adresi lps@lps.lv

Zemāk pieejami sSabiedrības ar ierobežotu atbildību “PKC” izsoles noteikumi.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PKC” izsoles noteikumi