Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS pievienojas “Kohēzijas aliansei” spēcīgai ES kohēzijas politikai pēc 2020. gada

8. februārī Briselē (Beļģijā) Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis parakstīja pievienošanās deklarāciju “Kohēzijas aliansei” spēcīgai Eiropas Savienības kohēzijas politikai pēc 2020. gada.

''LPS pievienojusies Kohēzijas aliansei, tā pārstāvot arī Latvijas pašvaldību intereses un viedokli šajā politiskajā apvienībā. Kohēzijas politika pašvaldībās nebūs zaudējusi savu nozīmi arī nākamajā plānošanas periodā. Tāpēc jau tagad aktīvi jāstrādā, lai saglabātu Eiropas Savienības budžetu kohēzijas politikai arī pēc Brexit, vienlaikus padarot kohēzijas politiku vienkāršāku un pašvaldībām pieejamāku," uzsvēra Kaminskis.

“Kohēzijas alianse” izveidota 2017. gadā, sadarbojoties vadošajām Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijām. Tās mērķis ir aizstāvēt pašvaldību intereses un strādāt kopā, lai Eiropas Savienības (ES) budžets pēc 2020. gada nodrošinātu spēcīgāku, efektīvāku un redzamāku kohēzijas politiku, kas pieejama ikvienam, arī mazāk attīstītiem reģioniem Eiropas Savienībā. Lai šī politika būtu efektīva, tai jānodrošina pietiekami resursi vienas trešdaļas apmērā no nākamā perioda ES budžeta dotāciju vai atbilstošos gadījumos finanšu instrumentu veidā.

Alianse tāpat uzstāj uz nepieciešamību stiprināt partnerības principu un uz konkrētu teritoriju vērstu pieeju (place-based approach), spēcinot vietējo un reģionālo pašvaldību lomu kohēzijas politikas īstenošanā, aktīvi iesaistoties politikas īstenošanā un atbalstot vietējo attīstību ar integrētu stratēģiju starpniecību. Tāpat alianse uzsver, ka kohēzijas politikai jābūt vienkāršotai un uzlabotai, un balstītai uzticībā starp dažādiem pārvaldes līmeņiem, kuri īsteno kohēzijas politikas finansētas aktivitātes.

Kohēzijas politika ir galvenā Eiropas ilgtermiņa investīciju politika, lai sasniegtu ES Līguma mērķus ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā. Tai ir skaidra pievienotā vērtība darbavietu radīšanā vietējā un reģionālā līmenī, ilgtspējīgā izaugsmē un modernā infrastruktūrā, veicinot inovatīvus risinājumus problēmu risināšanā tādās jomās kā klimata pārmaiņas, enerģijas pāreja, sociālā iekļaušana, tādējādi veicinot cilvēkkapitāla attīstību un uzlabojot dzīves kvalitāti. Kohēzijas politika arī sniedz iespēju sadarboties ES dalībvalstu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem vietējā un reģionālā līmenī.

Vairāk informācijas par “Kohēzijas aliansi” atradīsiet Reģionu komitejas mājaslapā.