Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Kohēzija, Eiropas “zaļais” kurss, demokrātija: Latvijas delegācijas RK prioritātes jaunajā mandātā

11.–13. februārī Briselē (Beļģijā) norisinājās jaunā mandāta Eiropas Reģionu komitejas pirmā plenārsesija, kurā Latvijas delegāciju vadīja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Kaminskis kā Latvijas delegācijai Eiropas Reģionu komitejā (RK) svarīgākos jautājumus jaunajā RK sasaukumā uzsvēra kohēzijas politiku, Eiropas “zaļo” kursu un darbu pie demokrātijas, subsidiaritātes un pašvaldību autonomijas sekmēšanas budžeta jomā. “Šis gads būs izšķirīgs sarunās par nākamā perioda daudzgadu finanšu shēmu. Ļoti ceru, ka Latvijai pieejamie kohēzijas politikas līdzekļi netiks samazināti, jo īpaša uzmanība atbilstoši Eiropas Savienības pamatlīgumam jāvelta visnabadzīgākajām teritorijām, kurās ir būtiskas demogrāfiskās izmaiņas. Latvija, pievienojoties Eiropas Savienībai un atverot savas robežas brīvai darbaspēka kustībai, zaudējusi ļoti būtisku darbspējīgo iedzīvotāju skaitu. Pastāv pamatotas bažas Latvijai saskarties ar vēl lielākiem demogrāfiskajiem izaicinājumiem, kas var apdraudēt Latvijas kā reģiona turpmāko konverģenci,” norādīja Kaminskis.

Runājot par Eiropas “zaļo” kursu, Latvijas delegācijas vadītājs akcentēja, ka tā īstenošanai jābūt taisnīgai un iekļaujošai, ņemot vērā atšķirīgos dalībvalstu sākuma punktus: “”Zaļā” kursa īstenošanai būtiski nodrošināt, lai ir pieejami papildu finanšu atbalsta mehānismi. Īstenotajām darbībām jāuzlabo Latvijas sociālekonomiskais stāvoklis, vienlaikus neradot nepanesamu slogu nozarei, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, pirmajā vietā liekot cilvēkus un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanu.”

Latvijas delegāciju plenārsesijā pārstāvēja Latvijas delegācijas RK vadītājs Gints Kaminskis, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds Salcevičs, Rīgas domes deputāts Dainis Turlais un Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Eiropas Reģionu komiteja izveidota 1994. gadā, un patlaban tajā darbojas 329 locekļi no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tai ir konsultatīva loma Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā attiecībā uz jautājumiem, kas skar vietējās un reģionālās pašvaldības, un RK pieņemtie lēmumi var nozīmīgi ietekmēt nacionālos līderus un Eiropas komisārus. Latvijas delegāciju RK veido septiņi locekļi un septiņi aizstājēji. Par RK prezidentu nākamajiem divarpus gadiem ievēlēts Apostols Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas), Vidusmaķedonijas reģiona (Grieķijā) gubernators.