Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

2020. un 2021. gada akcenti LPS starptautiskajā darbībā

MUDĪTE PRIEDE,

LPS ģenerālsekretāre

AGITA KAUPUŽA,

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ELITA KRESSE,

LIGITA PUDŽA,

KRISTĪNE KŪLĪTE,

LPS padomnieces ārējo sakaru jautājumos

 

Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas pašvaldību starptautiskās aktivitātes nav apstājušās, neraugoties uz pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem.

 

Eiropas Reģionu komiteja

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā pārstāvim Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāram Ansiņam izdevās iegūt iespēju sagatavot atzinumu “Klimatneitrālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija”. Dokumenta sagatavošanā tiek ņemti vērā nacionālo un starptautisko ekspertu ieteikumi, un ietverto secinājumu mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības politiku Eiropas zaļā kursa ietvaros, lai energosistēmas pilnveide būtu izmaksefektīvāka iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Atzinumu pieņems Eiropas Reģionu komitejas 2021. gada maija plenārsesijā.

Tāpat Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā locekļiem bija iespēja paust Latvijas pašvaldību nostāju un dalīties mūsu pašvaldību labās prakses piemēros vairākos starptautiskos forumos. Tā, piemēram, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzstājās 4. Pilsētu forumā (Porto, Portugālē) un starptautiskajā “Pilsētu konferencē 2020” (tiešsaistē), paužot viedokli par pašvaldību lomu attīstības veicināšanā. Savukārt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš uzstājās Pasaules pilsētvides forumā (Abū Dabī, AAE), izsakoties par pašvaldību lomu, veidojot saikni starp ilgtspējīgu urbanizāciju, kultūru un tradīcijām.

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītājs Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis šoruden kļuvis par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) Biroja locekli, kas ļaus vēl labāk pārstāvēt Latvijas pašvaldību intereses attīstības sadarbības jomā Eiropas Savienības līmenī.

 

Pasākumi un projekti

* 12. novembrī Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Eiropas Pašvaldību un reģionu padomi (CEMR) un Platformu, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Rīgas pilsētas domi tiešsaistē rīkoja otro Eiropas Savienības–Austrumu partnerības (AP) vietējo līderu forumu “Solidaritāte un sadarbība: kā būt stiprākiem kopā nākamajos gados?”. Tajā LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzsvēra sadarbības starp pašvaldībām nozīmi kā iespēju parādīt cilvēkiem reālās reformas un attīstības sadarbības finansējumu dažādās jomās.

* LPS un Latvijas pašvaldību veidotos video, kas veltīti attīstības sadarbības un ilgtspējīgas attīstības tēmām, var noskatīties Latvijas Pašvaldību savienības YouTube kanāla jaunajā sadaļā “Attīstības sadarbība”.

* Sinhronizējoties ar Eiropas Savienības dienaskārtības prioritātēm – zaļa un digitāla pārkārtošanās ilgtspējīgākai un noturīgākai ekonomikai –, Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Kuldīgas novada domi, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju un Eiropas Savienības Mēru pakta biroju 26. maijā rīkoja vebināru “Mēru pakts, Covid-19 un Eiropas zaļais kurss. Krīze kā iespēja?”. Tajā pašvaldību, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji un akadēmiķi dalījās pieredzē un vērtīgā informācijā par to, kā enerģētika, digitālā pārveide un aprites ekonomika ietekmēs pašvaldības un kā šīm pārmaiņām labāk pielāgoties.

* Atsaucoties ilggadējo attīstības sadarbības partneru Kirgizstānā – Attīstības politikas institūta un Kirgizstānas Pašvaldību savienības – lūgumam šajā grūtajā laikā aizgūt LPS un Latvijas pašvaldību labo praksi Covid-19 ierobežošanā un krīzes seku pārvarēšanā, 13. maijā organizējām videokonferenci, kurā kirgīzu kolēģus ar LPS un Latvijas pašvaldību pieredzi koronavīrusa Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanā iepazīstināja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, padomnieces Andra Feldmane un Ilze Rudzīte, Vidzemes plānošanas reģiona un Pārgaujas novada pašvaldības vadītājs Hardijs Vents un Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.

* Arī sadarbības partneri Azerbaidžānā lūdza dalīties Latvijas pieredzē Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā. Par LPS un pašvaldību iesaisti risinājumu meklēšanā un atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem pastāstīja LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede, padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

* Ar vairākiem kupli apmeklētiem tiešsaistes semināriem uzsākām Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” līdzfinsansētā projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” īstenošanu. Rosinoša praktiskās pieredzes un informācijas apmaiņa par aktuāliem sociālās jomas jautājumiem Latvijas un Norvēģijas pašvaldībās turpināsies arī šogad.

* Kopš 2020. gada februāra Latvijas Pašvaldību savienība un Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno projektu “Iekļaujošās pilsētas”, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Projekta vadošais partneris Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR) kopā ar projekta partneriem apkopo pilsētu paraugpraksi vietējā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot trešo valstu piederīgo integrācijai.

 

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress

Latvijas pašvaldību delegācija turpināja darbu arī Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa darbā. Kongress ir viena no Eiropas Padomes institūcijām, kas tika izveidota 1994. gadā.