Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Gunārs Ansiņš Eiropas Reģionu komitejas sanāksmē uzsver principa “energoefektivitāte vispirms” nozīmi

26. martā Eiropas Reģionu komitejas (RK) Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas sanāksmē Latvijas delegācijas pārstāvis Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš uzsvēra principa “energoefektivitāte vispirms” nozīmīgumu, lai vienlaikus varētu gan paaugstināt efektivitāti galalietotājiem, gan arī nodrošināt to, ka energoefektivitātes uzlabošana nepaaugstina enerģijas tarifus vai pārējās izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

G. Ansiņš, kura sagatavoto atzinumu “Klimatneitrālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija” skatīja RK sanāksmē, arī norādīja uz Eiropas Savienības Energosistēmas integrācijas stratēģijas nozīmi pašvaldību ekonomikas atveseļošanā, jo īpaši pēc Covid-19 krīzes. “Energoefektivitāte samazina kopējās vajadzīgās investīcijas un izmaksas, kas saistītas ar enerģijas ražošanu, infrastruktūru un patēriņu. Turklāt tā samazina zemes un materiālu izmantojumu, kā arī piesārņojumu un bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Energosistēmas integrācija var vietējām un reģionālajām pašvaldībām palīdzēt panākt augstāku energoefektivitāti, jo pieejamie resursi tiktu izmantoti pārejai uz efektīvākām energotehnoloģijām,” akcentēja Latvijas delegācijas RK pārstāvis.

Domājot par inovācijām, Gunārs Ansiņš vērsa uzmanību uz iespēju ieviest interesantus risinājumus ar atkrastes atjaunīgo resursu tehnoloģijām, kas palīdzētu virzīties uz nulles līmeņa piesārņojumu un klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka zaļās enerģijas un bioloģiskās daudzveidības mērķus nevajadzētu pretnostatīt, bet rast praktiskus veidus to īstenošanā: “Tādējādi mēs atvieglotu iespējas atkrastes enerģijas potenciāla ātrākai realizācijai praksē un nodrošināt konkrētību jūras teritoriālajā plānošanā, ne tikai saskaņojot to ar dabas daudzveidības prasībām, bet arī ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes saglabāt jūras ainavu, arvien pieaugošo ekotūrisma potenciālu un prasības pēc dabiskās apkārtnes pievilcības,” skaidroja atzinuma autors.

Komentējot Gunāra Ansiņa sagatavoto atzinumu, Eiropas Investīciju bankas vecākā politikas speciāliste enerģētikas un klimata rīcības jomā Monika Penja Sastre (Monica Peña Sastre) piekrita dokumentā paustajam viedoklim, ka, meklējot inovatīvus risinājumus energoefektivitātes veicināšanai, jāņem vērā reģionu atšķirīgās situācijas, tāpēc risinājumiem jābūt specializētiem un pieskaņotiem. “Mums nepieciešama efektīva enerģija par viszemāko iespējamo cenu. Arī aprites ekonomikas principi ļaus efektīvāk izmantot vietējos enerģijas avotus. Tas saskan ar Eiropas Investīciju bankas stratēģiju un aizdevumu politiku. Vēlējos uzsvērt, ka Eiropas Investīciju banka ir gatava atbalstīt pašvaldības, varam piedāvāt gan finansējumu, gan arī konsultācijas un tehnisko palīdzību,” atklāja Eiropas Investīciju bankas pārstāve.

Gunāra Ansiņa sagatavotajā atzinumā no vietējo un reģionālo pašvaldību perspektīvas izvērtēti trīs Eiropas Komisijas sagatavotie paziņojumi. Līdztekus paziņojumam par ES Energosistēmas integrācijas stratēģiju analizēti arī paziņojumi par “ES stratēģiju atkrastes atjaunīgās enerģijas potenciāla atraisīšanai klimatneitrālas nākotnes vārdā” un “ES metāna emisiju mazināšanas stratēģiju”. G. Ansiņa sagatavoto atzinumu plānots pieņemt 7. maija RK plenārsesijā.