Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Priekšizpētes vizīte Uzbekistānā attīstības sadarbībai

Šī gada 24. oktobrī Ārlietu ministrija izsludināja granta projektu konkursu “Atbalsts priekšizpētes vizīšu finansējumam attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”. Priekšizpētes vizīte ir darba brauciens, lai nodibinātu kontaktus ar partneriem saņēmējvalstī un izstrādātu attīstības sadarbības projekta piedāvājumu. Pieteikties tika aicināta ikviena Latvijas Republikas tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kā arī Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti. Projekta vērtēšanas galvenie kritēriji bija projekta ideja, atbilstība tematiskajām prioritātēm, iesniedzēja pieredze attīstības sadarbības projektu īstenošanā, sadarbības partnera esamība (sadarbības partnerim ir pieredze un kompetence, lai potenciāli izstrādātu attīstības sadarbības projektu).

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Uzbekistānas partneri – valsts mēroga kustību “Yuksalish” sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu par attīstības sadarbību Uzbekistānā, un Ārlietu ministrija piešķīra finansējumu tā īstenošanai no 28. novembra līdz 2. decembrim. Kustības “Yuksalish” galvenais uzdevums ir atklāta dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, akadēmiskajām aprindām un uzņēmējiem efektīvas sabiedrības kontroles sistēmas nodrošināšanai, tā “Yuksalish” aktīvi piedalās diskusijās par plānoto reformu īstenošanu Uzbekistānas Republikas Parlamenta palātās un vietējās tautas deputātu padomēs, kā arī regulāri iesniedz analītisko informāciju un priekšlikumus Parlamentam, Valsts prezidenta administrācijai un Ministru kabinetam. Kustības Centrālais birojs atrodas Taškentā, un tai ir teritoriālās nodaļas visos Uzbekistānas reģionos.

Priekšizpētes vizītes mērķis bija sadarbības vajadzību noskaidrošana ar mērķi izstrādāt attīstības sadarbības projekta pieteikumu pilsoniskas sabiedrības attīstībai un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai Uzbekistānā. Attīstības sadarbības projekta īstenošana dos iespēju Uzbekistānas vietējām pašpārvaldēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām audzēt kapacitāti interešu pārstāvniecībā lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sniegs ieteikumus sabiedrības līdzdalības efektivitātes veicināšanai, motivējot līdzdarboties dažādos līmeņos – savā apkaimē, pašpārvaldē, profesionālās darbības jomā un iesaistoties nevalstiskajā sektorā. Mērķa grupa ir Uzbekistānas vietējās pašpārvaldes, kam projekts sniegs zināšanas un Latvijas labo pieredzi pilsoniskās sabiedrības attīstībā un demokrātiskas līdzdalības veicināšanā lēmumu pieņemšanā.

Uzbekistānā notika projekta partneru – Latvijas  Pašvaldību savienības un  kustības “Yuksalish” pārstāvju darba tikšanās un attīstības sadarbības projekta plānošanas darbnīca, noskaidrojot partnervalsts vajadzības un saskaņojot darbības virzienus attīstības sadarbībā pilsoniskas sabiedrības attīstībai un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai Uzbekistānā. Rezultātā tika ieskicētas attīstītības sadarbības projekta aktivitātes, nepieciešamā ekspertīze un  apmācības.