Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Kongresa 46. plenārsesijā pieņem deklarāciju par Krievijas Federācijas kara pret Ukrainu otro gadadienu

No 26. līdz  28. martam Strasbūrā (Francija) notiek Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 46. plenārsesijas sēdes, kas aizrit EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 30 gadu dibināšanas gadadienas zīmē. Latvijas delegāciju pārstāv delegācijas vadītājs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Ropažu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.

26. martā Plenārsesijas pirmajā dienā nozīmīga aktualitāte tika piešķirta jautājumam par Krievijas Federācijas karu pret Ukrainu un Ukrainas bērnu tiesību aizsardzībai, kur citu starpā ar runu uzstājās Čuhujivas pašvaldības (Ukraina) domes priekšsēdētāja Halina Minajeva (Galyna Minayeva). Viņa aicināja Kongresa pārstāvjus turpināt atbalstīt pašvaldības Ukrainā. “Pieaugušie sāk karus, un bērni cieš visvairāk. Mums, pieaugušajiem, ir jādara viss iespējamais, lai saglabātu katra bērna garīgo un fizisko veselību,” aizkustinošā uzrunā pauž Halina Minajeva.

Čuhujivas pašvaldības, tāpat kā pārāk daudzas citas Ukrainas teritorijas, cieta no atkārtotām apšaudēm, ko izraisīja Krievijas Federācija. Domes priekšsēdētāja izklāstīja pasākumus, ko ieviesusi pašvaldība, lai apmierinātu viņu kopienā palikušo bērnu vajadzības. Pašvaldība sniedz ārkārtas mobilo psihologa un sociālos pakalpojumus bērniem un viņu aprūpētājiem,  sniedz atbalstu skolotājiem psiho emocionālo atbalstu, nodrošina mākslas nodarbības un sporta klubus, kā arī infrastruktūru rehabilitāciju, lai nodrošinātu bērnu drošību. Notiekot aktīvām debatēm, tika pieņemta arī Deklarācija par Krievijas Federācijas kara pret Ukrainu otro gadadienu, kurā Kongress atkārtoti pauž stingru nosodījumu attiecībā uz notiekošo agresīvo un brutālo karu, ko Krievijas Federācija izvērš pret Ukrainu, pārkāpjot starptautiskās tiesības un EP Statūtus, kā arī apstiprina savu nelokāmo apņemšanos atbalstīt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti. Kongress atbalsta ukraiņu tautu šajā Ukrainai un pasaulei vēsturiski izšķirošajā laikā un tic kopējai, demokrātiskai nākotnei, kuras pamatā ir starptautisko tiesību ievērošana un taisnīgs miers.

Svarīgi pieminēt, ka Čuhujivas pašvaldība 2021. gadā noslēdza Sadarbības memorandu ar Kuldīgas novada pašvaldību Latvijā, vienojoties sadarboties tādās jomās kā kultūra un māksla, digitalizācija un inovatīvās tehnoloģijas, kā arī uzņēmējdarbība, un investīciju veicināšana. Abu pašvaldību sadarbība aizsākusies Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) un Latvijas Pašvaldību savienības koordinēta starptautiska projekta “Uzticības tilti” ietvaros. 2023. gada maijā Čuhujivas pašvaldības pārstāvji apmeklēja Kuldīgas novada pašvaldību izpētes vizītē, iepazīstoties ar Kuldīgas labās prakses pieredzi dažādu pašvaldības pakalpojumu sniegšanā, kā arī tiekoties ar Kuldīgas slimnīcas, Kuldīgas novada sporta skolas un “Adatu fabrikas” pārstāvjiem. Projekts “Uzticības tilti” turpināsies līdz 2024. gada oktobrim, veicinot triju Latvijas un triju Ukrainas pašvaldību sadarbību.

Kongresa 46. plenārsesijas laikā līdztekus citiem tika skatīti vēl šādi jautājumi – Vietējo un reģionālā demokrātija Eiropā, Eiropas Vietējo pašvaldību hartas piemērošana valstīs, Lihtenšteinas prezidentūra Eiropas Padomes Ministru komitejā, pašvaldību loma Baltkrievijas demokrātisko spēku un pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā, pašvaldību reaģēšana un preventīvais darbs attiecība uz dabas katastrofām un klimata apdraudējumiem.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress (The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRAE)) ir viena no Eiropas Padomes (EP) institūcijām, kas tika izveidota 1994. gada 14. janvārī, pārveidojot tā priekšteci – Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu pastāvīgo konferenci. Kongresa galvenie uzdevumi ir dot iespēju pašvaldību politiķiem diskutēt par kopīgām problēmām, apspriest pieredzi un izteikt priekšlikumus valdībām; pārstāvēt Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību viedokli Eiropas Padomē; būt padomdevējam Ministru komitejai un Parlamentārajai asamblejai par visiem Eiropas vietējās un reģionālas politikas aspektiem; sadarboties ar pašvaldību nacionālajām un starptautiskajām organizācijām; organizēt dažādus pasākumus, lai iesaistītu pēc iespējas lielāku iedzīvotāju daļu demokrātijas veidošanas procesos; gatavot ziņojumus par Eiropas Vietējo pašvaldību hartas principu ieviešanu EP dalībvalstīs, regulāri sekojot vietējās demokrātijas attīstības procesiem; praktiski palīdzēt jaunajām dalībvalstīm, veidojot efektīvas vietējās un reģionālās pašvaldības.

Deklarācija par Krievijas Federācijas kara pret Ukrainu otro gadadienu_ENG