Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Par pedagogu atalgojuma publiskošanas apjomu

Saeima, par spīti Saeimas Budžeta un finanšu komisijas noraidījumam, budžeta paketē 2017. gada nogalē atbalstīja deputāta Inta Dāldera iesniegtos grozījumus Atlīdzības likumā (pilnais nosaukums: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums) par visu amatpersonu un visu darbinieku atalgojuma publiskošanu. Norma stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī.

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā arī grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otrajā daļā, kas nosaka: informāciju par darba samaksu, kas izmaksāta iestādes amatpersonām un darbiniekiem, publisko Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā.

Satura ziņā minētie Atlīdzības likuma grozījumi gandrīz neatšķiras no tā likuma (Valsts pārvaldes iekārtas likums), ko Valsts prezidents Raimonds Vējonis atgrieza atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 2017. gada vasarā. Būtiskākā atšķirība ir vienā vārdā – “aprēķinātais” atalgojums, nevis “izmaksātais”.

Tātad šobrīd atbilstoši Atlīdzības likuma 3. panta jaunajai 9.2. daļai visu valsts un pašvaldību strādājošo atlīdzība ir pilnīgi atklāta sabiedrībai šādā kārtībā:

“1) institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi;

2) informācija par institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un naudas summām, kas viņiem pienākas, iestādes mājaslapā internetā atrodas ne mazāk kā astoņus gadus. Ja institūciju likvidē, šīs publicētās informācijas pieejamību līdz noteiktā termiņa beigām turpina uzturēt augstākas iestādes mājaslapā internetā;

3) Ministru kabinets (MK) nosaka tādas valsts pārvaldes iestādes, kā arī to amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas viņiem pienākas, nav publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ, kā arī gala termiņu, kura notecējuma beigās šī informācija kļūst atklāti vispārpieejama Latvijas Nacionālajā arhīvā.”

Svarīgi, ka publiskošanas apjoms neaprobežojas ar 3. panta jauno 9.2. daļu, jo spēkā ir arī Atlīdzības likuma 3. panta devītā daļa (regulējums, kas bija jau līdz šā gada sākumam).

3. panta devītā daļa nosaka, ka publiskojama arī informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām un šā likuma 15. panta vienpadsmitajā daļā minētajām speciālajām piemaksām, norādot to apmēru un būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgo mērķi, pēc kura šī piemaksa noteikta.

3. panta devītajā daļā minētā informācija jāpublicē atbilstoši 2016. gada 12. aprīļa MK noteikumiem nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Vēl jāņem vērā 2007. gada 6. marta MK noteikumi nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, kur arī ir regulējums par atalgojuma publiskošanu (11.16. p.) un kur ir noteikts, ka informāciju par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi iestāde ievieto mājaslapā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam. Nosacījums par informācijas saglabāšanas laiku mājaslapā gan vairs neatbilst šiem noteikumiem.

Uz pedagogiem atalgojuma publiskošanas ziņā šobrīd attiecas tikai 3. panta devītā daļa. 3. panta jaunā 9.2. daļa par vārdu, uzvārdu, amatu un summu uz pedagogiem pagaidām neattiecas, tomēr ļoti iespējamas drīzas izmaiņas (lūgums skatīt šīs informācijas beigu daļu).

Saistībā ar informācijas publiskošanu šobrīd jāatzīst, ka ir ļoti neviennozīmīgs regulējums saistībā ar to, vai jāpublicē aprēķinātais atalgojums vai izmaksātais atalgojums.

Līdz šīm uz amatpersonām atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantam tika paredzēta izmaksātā atalgojuma publicēšana. Tādējādi, ja vadās no pēctecības nodrošināšanas, būtu atzīstams, ka publicējams izmaksātais atalgojums. Tas ir ērtāk arī no tās personas viedokļa, kas iepazīstas ar minēto informāciju. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otrajā daļā teikts: “Informāciju par darba samaksu, kas izmaksāta iestādes amatpersonām un darbiniekiem, publisko Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā.”

Jau iepriekš pieminēto MK noteikumu nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.16.3. punktā savukārt teikts – “izmaksai aprēķināto atalgojuma summu”.

Tomēr Atlīdzības likuma 3. panta jaunajā 9.2. daļā likumdevējs lieto apzīmējumu “aprēķinātā atalgojuma publicēšana”.

Iespējams arī, ka norma tuvākajā laikā tiks precizēta, jo šobrīd Atlīdzības likums Saeimā ir “atvērts” un par to notiek diskusijas. Par citām redakcijām 9.2. daļā, kas neparedzētu tik plašu publiskošanas apjomu un tik ilgu glabāšanas laiku mājaslapā, tādējādi radot papildu administratīvo slogu un izmaksas, diemžēl pagaidām nav izdevies likumdevēju pārliecināt.

Vēl jāpiemin, ka Atlīdzības likuma 3. panta 9.1. daļa, kaut arī vēl pagaidām ir spēkā, tomēr šobrīd vairs nav aktuāla (tā tapa laikā, kad 9.2. daļas vēl nebija).

Vienlaikus informējam, ka, par spīti vairāku institūciju iebildumiem, Saeima š. g. 22. februārī otrajā lasījumā atbalstīja deputāta I. Dāldera iesniegtos priekšlikumus Atlīdzības likumā (likumprojekta nr. 1073/Lp12) par pedagogu un kapitālsabiedrību darbinieku un amatpersonu atalgojuma publiskošanu tādā pašā apjomā un kārtībā, kā to jau paredz 3. panta 9.2. daļa. Vēl gan gaidāmas diskusijas trešajā lasījumā.

 

Vineta Reitere,

LPS padomniece juridiskajos jautājumos