Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Satversmes tiesas atzinums lietā pēc Salaspils novada domes pieteikuma

Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2018. gada 29. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2017–32–05, kas tika ierosināta pēc Salaspils novada domes pieteikuma “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 1. augusta rīkojuma Nr. 1-13/6038 “Par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr. 12, 4. §) 1., 3., 4. un 5. punkta darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un likuma “Par pašvaldībām” 49. pantam” (turpmāk – spriedums).

Lieta ierosināta pēc Salaspils novada domes pieteikuma. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2017. gada 1. augustā ar apstrīdēto rīkojumu apturēja atsevišķu punktu darbību Salaspils novada domes lēmumam par pašvaldības pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu. Pēc ministra ieskata, dome četru tās komiteju sastāva veidošanā nav ievērojusi proporcionalitātes principu, proti, minētajās komitejās ievēlēto deputātu skaits proporcionāli neatbilstot domē ievēlēto deputātu skaitam no katras politiskās partijas.

Dome apstrīdēto rīkojumu izskatīja ārkārtas sēdē un nolēma domes lēmumu atstāt bez izmaiņām, kā arī iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par apstrīdēto rīkojumu. Salaspils novada dome uzskata, ka ar apstrīdētā rīkojuma izdošanu ministrs pārkāpis valsts varas dalīšanas principu un viņam likumā “Par pašvaldībām” 49. pantā noteikto kompetenci. Domes lēmums esot politisks, tāpēc ministrs nevarot kontrolēt tā tiesiskumu.

Satversmes tiesa nosprieda atzīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 1. augusta rīkojumu Nr. 1-13/6038 “Par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr. 12, 4. §) 1., 3., 4. un 5. punkta darbības apturēšanu” par neatbilstošu likuma “Par pašvaldībām” 49. panta pirmās daļas pirmajam teikumam un spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.

Spriedumā ir ietverts arī Latvijas Pašvaldību savienības sniegtais viedoklis lietā. Aicinām ar to iepazīties un izmantot turpmākajā darbā Satversmes tiesas paustās atziņas!

Spriedums pieejams šeit.

Kristīne Kinča,

LPS padomniece juridiskajos jautājumos