Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas pašvaldības īsteno ilgtspējīgas attīstības mērķus

25. septembrī atzīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) (Sustainable Development Goals) gadadienu. Tūkstošiem cilvēku, nevalstisko organizāciju un institūciju visā pasaulē aktīvi atbalsta ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tam par godu rīko akciju “Act4SDGs”. Arī Latvijas Pašvaldību savienība šodien pievienojas šai akcijai un atskatās uz paveiktajiem darbiem un projektiem sadarbībā ar pašvaldībām IAM labā, kā arī plāno nākamās aktivitātes.

Latvijas pašvaldības ir vieni no pieredzes bagātākajiem attīstības sadarbības īstenotājiem, tās ir aktīvi iesaistījušās attīstības sadarbības projektos ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm – Moldovu, Gruziju, Ukrainu, Kirgizstānu un citām. Latvijas Pašvaldību savienība ir ilgstoši sniegusi ekspertu atbalstu partnervalstu budžeta plānošanā, sarunu vešanā ar valdību, iedzīvotāju iesaistē lēmumu pieņemšanā, uzņēmējdarbības veicināšanā. Minētajos reģionos to uzskata par nenovērtējamu palīdzību izaugsmei.

LPS iepriekšējo gadu laikā ir īstenojusi un arī šobrīd īsteno vairākus projektus saistībā ar sabiedrības informēšanu un izpratnes veidošanu par IAM ieviešanas iespējām un izaicinājumiem Latvijā un pasaulē. Projekts “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” (“LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness”) devis iespēju pašvaldībām attīstīt prasmi vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli, sasaistot globālos izaicinājumus ar vietējo pašvaldību ikdienas dzīvi. Projekta mērķis bija stiprināt vietējo pašvaldību kapacitāti un lomu attīstības izglītībā un sabiedrības izpratnes veidošanā, kā arī izplatīt labo praksi attīstības izglītības jomā. LPS šajā projektā organizējusi apmācību seminārus Latvijas pašvaldībām, kas pēc mācībām iegūtās zināšanas nodod tālāk, veicinot iedzīvotāju izpratni par attīstības izglītību, starptautiskajām attīstības prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem, kā arī personisko iesaisti. Projektā LPS izsludināja divus grantu projektu konkursus (2016. un 2017. gadā) attīstības izglītības projektu īstenošanai Latvijas pašvaldībās. Visaugstāko vērtējumu saņēma projekti Jelgavas novadā, Auces novadā, Jēkabpils novadā, Rucavas novadā un Ķekavas novadā. Piemēram, Jelgavas novadā, lai iedzīvotājus informētu par visiem 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izveidoja spēli, kas atspoguļo sabiedrības, vides un ekonomikas mijiedarbību. Spēles jautājumi un atbildes aptver Jelgavas novadu, Latviju un Eiropas Savienību, līdz ar to tā ir laba iespēja pārbaudīt un papildināt savas zināšanas šajās jomās.

2016.–2018. gadā LPS īsteno projektu “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”, kura vadošais partneris ir Eiropas Savienības pašvaldību attīstības sadarbības platforma, kuras nosaukums arī ir “PLATFORMA”. Līdztekus LPS projektā iesaistījušies vēl 29 partneri, kas pārstāv gan pašvaldību asociācijas, gan atsevišķas vietējās un reģionālās pašvaldības. Projektā tieši Latvijas kontekstā jau īstenotas un plānotas vēl vairākas aktivitātes, lai stiprinātu daudzpusēju dialogu gan attīstības sadarbības jomā, gan ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā Latvijā. Piemēram, diskusija “Latvijas ceļš uz ilgtspējīgu attīstību: bākugunis 2030. gadam”, kas notika sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociāciju un bija veltīta ANO ilgtspējīgas attīstības 11. mērķim “Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas”, lai diskutētu, kas jau sasniegts un pie kā vēl būtiski strādāt, kā kopīgi sadarboties iedzīvotājiem, pašvaldībām un valsts institūcijām, tos iekļaujot nacionālajā plānošanas un finansēšanas ietvarā. Savukārt diskusijas “Šī nav kosmiskā zinātne! Inovācijas un digitalizācija pašvaldībās un attīstības sadarbībā” centrālais jautājums bija inovāciju un digitalizācijas loma un iespējas gan pašvaldību attīstībā, gan arī attīstības sadarbībā. Tika diskutēts par inovāciju ekosistēmām jeb sadarbību starp pašvaldībām, universitātēm un uzņēmējiem.

Akcentējamas ir projekta aktivitātes sadarbībā ar Jaunpils novada domi, kas sabiedrības izpratnes veidošanā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem iesaistīja jauniešus un skolēnus. Radošajā meistardarbnīcā “Gudrs, vēl gudrāks: izprotam ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus kopā” Jaunpils vidusskolas 6. klases skolēni veidoja puzli par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Skolēni devās arī mācību ekskursijā “Es un ES: izprotam Eiropas Savienību”, kurā apmeklēja ES māju, viesojās Saeimā un apmeklēja LPS, lai uzzinātu par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem Latvijā un pašvaldību lomu tajos. Jaunpils “Animācijas studijas” dalībnieki atspoguļoja bērnu un jauniešu izpratni par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 10 pašu darinātās multiplikācijas filmās – skatīt šeit.

Projektā 2016. un 2017. gadā LPS organizēja Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijas pašvaldībās, lai pašvaldības un iedzīvotājus informētu par attīstības sadarbību un attīstības izglītību. Arī šogad ir plānotas aktivitātes Eiropas Vietējās solidaritātes dienā.

Daudz jau paveikts IAM īstenošanā, tomēr katru dienu LPS kā organizācijai rodas arvien jaunas iespējas un iedvesma darboties vēl aktīvāk šo mērķu labā. Attīstības (globālās) izglītības un attīstības sadarbības projektu īstenošana sniedz nepieciešamās zināšanas un izpratni, attīsta prasmes un veido attieksmes, lai Latvijas pašvaldības kļūtu vēl zinošākas, pārliecinātākas un atbildīgākas. Piemēram, 26. septembrī LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede piedalās Eiropas Vietējo pašvaldību un reģionu padomes Council of European Municipalities and Regions (CEMR) retrīta pasākumā, kurā vadīs darba grupu par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Esam gandarīti, ka Latvijas pieredzi novērtē starptautiskā mērogā.

Vairāk par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals) varat atrast šeit

Par akciju atradīsiet informāciju šeit: http://act4sdgs.org/

 

Ilze Rukute,

LPS komunikācijas speciāliste

Ligita Pudža,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos