Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Diskusija par konkurences jautājumiem

Norises datums: 19. septembris

Norises laiks: plkst. 10:00–13:00

Norises vieta: LPS ēka (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē)

Videotranslācijas laiks: plkst. 10:30–11:30

19. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā notiks LPS un Konkurences padomes darba diskusija par Konkurences padomes izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem publiskām personām ar mērķi mazināt konkurences deformēšanas riskus.

Ņemot vērā konkurences būtisko lomu, diskusijā plānots iztirzāt praktiskus jautājumus, kas Konkurences padomei liek secināt, ka publisku personu – valsts un  pašvaldību iestāžu – darbības un lēmumi ierobežo uzņēmēju iespējas brīvi konkurēt.

Diskusijas darba kārtība:

1. Informatīvais jautājums par pašvaldību iespējām ierobežot lielo tirdzniecības tīklu ienākšanu savā teritorijā (bez ieraksta un interneta tiešraides) – Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja Jūlija Linkeviča un padomniece konkurences politikas jomā Dita Dzērviniece.

2. Publiskas personas līdzdalība kapitālsabiedrībās un konkurences neitralitāte – Konkurences padomes juriskonsulte Santa Elekse un Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis:

* priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana;

* līdzdalības izvērtēšanas shēma;

* Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta prasības:

– tirgus nepilnība,

– preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai,

– īpašumi, kas ir stratēģiski valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai,

– publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējums;

* Konkurences padomes konsultācijas un atzinums.

​3. Konkurences likuma grozījumi – Antis Apsītis:

* Konkurences likuma grozījumi (pienākums nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci, nenoslēgts saraksts):

– aizliegums diskriminēt tirgus dalībniekus, radot tiem atšķirīgus konkurences apstākļus (uzsvars: iestāde sniedz nepamatotas priekšrocības kādam tirgus dalībniekam),

– priekšrocību radīšana kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir tieša vai netieša līdzdalība,

– darbības, kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana vai darbība tirgū (mēģinājums kavēt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu vai veicināt to iziešanu, Mobilly iespējamā līguma pārtraukšana, atlaižu nodrošināšana tikai savai aplikācijai);

* neatbilstības likumam izpētes kārtība (prioritātes, lietas ierosināšana, pārrunas, Konkurences padomes kompetences atšķirība iestādei un kapitālsabiedrībai, tiesiskais pienākums; naudas sods, pārsūdzība, rīcība atbilstoši likumam, dominējošais stāvoklis).

4. Konkurences neitralitātes jēdziens un principi (konkurences pamatbūtība):

* cenas noteikšana, balstoties uz izmaksām;

* vienlīdzīga regulējuma nodrošināšana;

* konkurenci veicinošas iepirkuma procedūras, nomas tiesību izsoles organizēšana (prasības, kas neierobežo pretendentu skaitu (automašīnu iepirkumi; “Rīgas satiksmes” autobusi, tramvaji; in-house izvēle – Piejūras atkritumu apsaimniekotājs)).

5. Diskusija un LPS piemēru analīze (bez ieraksta un interneta tiešraides).

Lūgums jautājumus atsūtīt līdz 13. septembrim, rakstot uz e-pasta adresi andra.feldmane@lps.lv.

Vēršam uzmanību, ka no plkst. 10:30 līdz 11:30 diskusija tiks translēta tiešraidē. Šīs stundas laikā savas prezentācijas sniegs Konkurences padomes pārstāvji.

Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībās un konkurences neitralitāte