Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Diskusija par konkurences jautājumiem

19. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika LPS un Konkurences padomes (KP) darba diskusija par KP izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem publiskām personām ar mērķi mazināt konkurences deformēšanas riskus.

Diskusijas mērķis bija ar Konkurences padomes ekspertu līdzdalību viest skaidrību jautājumos par publisku personu līdzdalību kapitālsabiedrībās un konkurences neitralitātes principa piemērošanu. Šis jautājums kļūst aktuāls pilnīgi visām pašvaldībām un kopumā 400 kapitālsabiedrībām, jo, sākot ar nākamo gadu, publiskām personām ir jāpārskata sava līdzdalība kapitālsabiedrībās atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta septītajai daļai un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. pantam, proti, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā.

Saistībā ar šo uzstādījumu diskusijas laikā ar KP tika diskutēts par metodiku un cik dziļa analīze ir nepieciešama, lai noteiktu tirgus nepilnību. Tā kā līdz šim KP skaidrojums par tirgus nepilnības izvērtējumu bijis visai skops un nesatur metodiku, diskusijas laikā uz piemēru bāzes tika sniegts Konkurences padomes plašāks skaidrojums.

Diskusijas laikā tika secināts, ka nav iespējams izveidot izvērtējuma veidlapu vai stingru metodiku, kā tieši jāveic juridiskais un ekonomiskais izvērtējums, lai gan saskaņā ar KP informatīvajā materiālā sniegto informāciju līdz šim pašvaldību kapitālsabiedrības juridisko un ekonomisko izvērtējumu esot veikušas nepietiekami, tāpēc tika nolemts veidot atsevišķas diskusijas sektora griezumā ar plašāku skaidrojumu, kā veikt juridisko un ekonomisko izvērtējumu un piedāvāt iespējamos risinājumus konkrētā sektorā esošām pašvaldību kapitālsabiedrībām. Identificētie sektori bija veselības aprūpe, sociālā aprūpe, komunālā saimniecība un tūrisma joma. Mērķis šādā diskusijā būtu nonākt pie praktiskiem paraugiem juridiskā un ekonomiskā izvērtējuma veikšanā sektora griezumā.

Diskusijas laikā vairākas rezes izskanēja bažas, ka KP uzstādījums pārvērtēt pašvaldību kapitālsabiedrības ir administratīvi sarežģīti, dārgi un pašvaldības finanšu līdzekļus izšķērdējoši, tādēļ, lai no tā izvairītos, ir nepieciešama Konkurences padomes iesaiste pašvaldību kapitālsabiedrību izvērtēšanas procesā ar ieteikumiem, sektora metodiku vai citiem pasākumiem.

Ar Konkurences padomes juriskonsultes Santas Elekses un Konkurences veicināšanas nodaļas vadītāja Anta Apsīša sniegto prezentāciju varat iepazīties zemāk.

Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībās un konkurences neitralitāte