Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību īpašuma tiesības uz meža zemi, kas ir atzīta par starpgabalu

Svarīga informācija pašvaldībām – īpašuma tiesības uz meža zemi, kas ir atzīta par starpgabalu, nostiprināmas tādā kārtībā, kā nostiprināmas īpašuma tiesības uz zemes starpgabalu.

Saistībā ar pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz meža zemi, kas ir starpgabals, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu tiesneši līdz šim mēdza atteikt pašvaldībām nostiprinājumu, atstājot nostiprinājuma lūgumus bez ievērības.

Spītējot esošajai praksei, Krāslavas novada dome sagatavoja blakus sūdzību un vērsās Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senātā ar blakus sūdzību, norādot uz pastāvošo aplamo praksi, ka īpašuma tiesību nostiprināšanai uz zemes starpgabalu, uz kura ir mežs, būtu jāpiemēro kārtība, kādā nostiprināmas pašvaldības īpašuma tiesības uz meža zemi.

Senāts 2019. gada 20. novembrī lietā nr. SKC-1318/2019 atzina, ka “[..] viedoklis, ka gadījumā, ja uz starpgabala atrodas meža zeme, tad tas zemesgrāmatā ierakstāms kārtībā, ko likumdevējs noteicis meža zemes ierakstīšanai, t. i., ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 42. pantā noteikto kārtību, ir pretrunā iepriekšminētajam likumdevēja mērķim neapgrūtināt starpgabala reģistrāciju ar nesamērīgām un sarežģīti izpildāmām prasībām”.

Minētajā lēmumā Motīvu daļā arī secināts, ka “[..] starpgabali ir īstenotās zemes reformas negatīvā blakne, kas, ņemot vērā starpgabalam raksturīgās pazīmes, ir jālikvidē, atsavinot starpgabalus piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Lai zemesgabalu varētu atsavināt, to ir nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā. Starpgabalu ierakstīšanai zemesgrāmatā paredzēta speciāla kārtība (sk. likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās “41. panta otrās daļas 6. punktu un 3. panta otrās daļas 4. punktu). Senāta ieskatā likumdevēja mērķis, iestrādājot likumā starpgabalu reģistrācijas kārtību, bija vienkāršot šo zemes vienību reģistrāciju, lai aktivizētu starpgabalu atsavināšanu un novērstu to stāvokli, kura dēļ zemi nav iespējams izmantot pilnvērtīgi”.

Ņemot vērā minēto, Senāts ir atzinis, ka īpašuma tiesības uz meža zemi, kas ir atzīta par starpgabalu, nostiprināmas tādā kārtībā, kā nostiprināmas īpašuma tiesības uz zemes starpgabalu.

26. novembrī LPS saņēma informāciju no Senāta Civillietu departamenta, ka Senāta 2019. gada 20. novembra lēmums lietā nr. SKC-1318/2019 ir publicēts Senāta tīmekļvietnes Judikatūras sadaļā šeit.

Pievienots: 26. novembris, 2019.

20.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1318/2019

Zemes starpgabala, uz kura atrodas mežs, ierakstīšana zemesgrāmatā.

Kristīne Kinča,

LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Foto: Sandra Bērziņa