Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Papildu ieguldījumi pašvaldību autoceļu un ielu infrastruktūras attīstībā efektīvāk sekmēs vietējo ekonomiku

Valdība atbalstījusi 75 miljonu eiro novirzīšanu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībai, lai līdz šī gada beigām īstenotu augstas gatavības projektus. Ņemot vērā, ka ieguldījumi infrastruktūrā ir viena no nozīmīgākajām investīcijām ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai pēc krīzes, no valsts budžeta neparedzētiem līdzekļiem jānovirza vēl papildus 25 miljoni eiro arī pašvaldību autoceļu atjaunošanas un uzturēšanas projektiem, kurus iespējams īstenot nekavējoties. Tas nodrošinātu tieši vietējās ekonomikas efektīvāku atveseļošanu, īpaši sekmējot mazo un vidējo lauku uzņēmēju dzīvotspēju, attīstību un piesaisti, radot arī jaunas darbvietas.

Par to tika diskutēts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Satiksmes ministrijas (SM) ikgadējās sarunās, kurās puses pārrunāja aktuālos un risināmos jautājumus autoceļu infrastruktūras, kā arī sabiedriskā transporta jomā. Sarunās piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, satiksmes ministrs Tālis Linkaits, VAS “Latvijas valsts ceļi” Valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Autotransporta direkcijas Valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš, pašvaldību domju priekšsēdētāji un pārstāvji.

Ministrs sarunu dalībniekiem apliecināja, ka viņa prioritāte šogad ir tieši finansējuma palielināšana valsts autoceļu sakārtošanai. T. Linkaits arī apliecināja, ka šogad un turpmāk pašvaldību mērķdotāciju apjoms ir paredzēts nemainīgs – 53,8 milj. eiro apmērā. Tāpat turpmāk nav pieļaujama disproporcija starp pašvaldību mērķdotācijām un finansējumu valsts ceļiem, līdz ar to, palielinoties līdzekļiem valsts autoceļu sakārtošanai, jāpalielinās arī mērķdotācijai pašvaldību ceļiem un ielām.

Savukārt diskusijā par autoceļu sakārtošanas finansējumu LPS priekšsēdis G. Kaminskis akcentēja, ka minētā papildu 25 milj. eiro piešķiršana pašvaldību ceļu un ielu remontdarbiem visos reģionos nodrošinātu tieši vietējo uzņēmēju iesaisti projektu īstenošanā, ilgtermiņā sekmējot uzņēmējdarbību un nodarbinātību lauku teritorijās, kur tas ir akūti nepieciešams jau šodien. Pašvaldībām ir izstrādāta tehniskā dokumentācija, lai realizētu autoceļu segto un vaļējo lietusūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu, izbūvi, atjaunotu ielas, ceļus u.c., sniedzot savu ieguldījumu ekonomikas atjaunošanā visā valstī.    

Vienlaikus jārisina jautājums par novadu centru sasniedzamību un pašvaldību iesniegtajiem atjaunojamo ceļu sarakstiem, lai nodrošinātu sekmīgu administratīvi teritoriālās reformas norisi. Programmas plānotais finansējums ir līdz 300 milj. eiro, un valsts to plāno realizēt no 2021. līdz 2024. gadam. Līdz šim nav konkrēti zināms, kā tas tiks veikts, tomēr pašvaldībām ir nepieciešama skaidrība par konkrētiem autoceļu posmiem, kuru atjaunošanai paredzēts finansējums. Pašlaik ceļa posmi tiek izvēlēti bez datos balstīta pamatojuma. Neskaidrība arvien vairāk liecina, ka šādas programmas izveide tuvākā laikā varētu nenotikt, jo līdz šim nav tikusi noteikta darba un pieņemto lēmumu caurredzamība un atklātība, kā arī konkrētas programmas īstenošanas atbildība. Ir jābūt skaidrībai par finansējuma apjomu, tā avotu un atbildīgo ministriju. Līdz ar to jāturpina darbs pie programmas izveides ceļu pārbūvei un atjaunošanai ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un plānošanas reģioniem, turklāt īpaša uzmanība jāpievērš valsts vietējiem ceļiem, izvērtējot to funkcionālo nozīmi un vajadzību mazo un vidējo uzņēmumu, lauksaimnieku sekmīgam darbam.

Puses vienojās turpināt diskusiju par turpmāko procedūru valsts autoceļu pārņemšanai pašvaldību īpašumā, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus. Valsts līdzfinansējuma apjoms valsts vietējo autoceļu pārņemšanā nedrīkst būt mazāks par pašreizējo finansējuma apjomu konkrētajam posmam. Nododot valsts vietējos ceļus valdījumā vai īpašumā pašvaldībām, jāpievieno autoceļu tehniskā stāvokļa izvērtējums, kas raksturo faktisko finansiālo ieguldījumu autoceļu atjaunošanā pēdējo 15 gadu laikā. Tāpat būtu jānodrošina aizņemšanās iespējas, lai sakārtotu autoceļu. Sarunās puses vienojās ar valsts vietējo autoceļu pārņemšanu saistītos jautājumus vērtēt pēc informatīvā ziņojuma “Par esošo ceļu tīkla izvērtējumu” izskatīšanas Ministru kabinetā. LPS arī rosina, ka ziemas uzturēšanas darbu rezultātā ietaupītie līdzekļi būtu jānovirza tieši būvdarbiem valsts vietējo autoceļu tīklā.

Sarunās par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla apjoma samazinājumu un ārkārtējās situācijas radītajām sekām puses vienojās, ka radušies zaudējumi 5,02 milj. eiro apmērā jākompensē no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  Tomēr šī summa būs precizējama, ņemot vērā turpmākos Covd-19 krīzes radītos zaudējumus.

Tāpat puses nolēma, ka pēc iepirkuma “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā laika periodā no 2021. līdz 2030. gadam“ noslēguma rezultātiem tiks lemts par piešķiramā finansējuma apjomu. Puses plāno sarunas par budžeta ietvaru turpināt rudens sākumā.

Pasākumā pašvaldības dalījās labajā pieredzē par sabiedriskā transporta organizāciju un autoceļu uzturēšanu. VIDEO par Pārgaujas, Grobiņas un Līvānu novada praksi iespējams noskatīties ŠEIT.

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

 

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBrux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba