Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS un Konkurences padomes diskusija par publisku personu līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās

19. maijā tiešraidē norisinājās LPS un Konkurences padomes diskusija par publisku personu līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās, kas bija turpinājums 29. janvārī Pašvaldību savienībā aizsāktajai sarunai par publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējuma juridiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem.

Diskusiju vadīja LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Dr. oec. Andra Feldmane, un jautājumus Konkurences padomes (KP) vecākajai juriskonsultei Santai Eleksei un KP Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājam Antim Apsītim palīdzēja uzdot arī LPS padomnieki un pašvaldību pārstāvji.

Šogad lielākajai daļai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ir jāveic līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšana atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajam. Šāds izvērtējums jāveic ne retāk kā reizi piecos gados, un tā mērķis ir gūt apstiprinājumu tam, ka valsts iestādes vai pašvaldības iesaistīšanās uzņēmējdarbībā caur tām piederošām kapitālsabiedrībām ir pamatota un nerada konkurences kropļojuma riskus. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu publiskas personas uzņēmējdarbībā drīkst iesaistīties tikai atsevišķos gadījumos: ja privātie uzņēmēji nevar nodrošināt preces vai pakalpojumus un ja nepieciešams radīt preces vai pakalpojumus vai pārvaldīt īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Konkurences padomes apkopotā informācija liecinot, ka liels skaits pašvaldību kapitālsabiedrību sniedz arī ar pamatdarbību nesaistītus papildu pakalpojumus, piemēram, apbedīšanas vai asenizācijas pakalpojumus. Tāpēc KP aicina izvērtējumā pievērst īpašu uzmanību kapitālsabiedrību sniegtajiem papildu pakalpojumiem un to sniegšanas atbilstībai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta noteikumiem. Jāatzīmē, ka par mazāk problemātiskām darbības jomām tiek atzīti siltumenerģijas/elektroenerģijas un ūdenssaimniecības pakalpojumi.

Lai publiskām personām atvieglotu izvērtēšanas procesu, Konkurences padome izstrādājusi pašnovērtējuma rīku publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšanai “Valsts un pašvaldība uzņēmējdarbībā: vai pamatoti?” (skat. zemāk!). Pašnovērtējuma rīkā ir ne tikai noteikti jautājumi, uz kuriem jāatbild, bet arī sniegti piemēri un ieteikumi kvalitatīvāka un vispusīgāka izvērtējuma veikšanai. Publisko personu ērtībai pašnovērtējuma rīks izstrādāts anketas formā, kurā ir iespējams iestrādāt savas atbildes.

Viena no izvērtējuma sastāvdaļām ir prasība saņemt Konkurences padomes atzinumu, tāpēc iestāde vērš uzmanību uz atzinuma saņemšanas termiņiem. KP šogad vairākkārt saskārusies ar gadījumiem, kad publiskās personas iesniedz savus izvērtējumus un lūdz iestādi steidzamības kārtā, pāris dienu laikā, sniegt atzinumu. Ņemot vērā, ka izvērtējumos aplūkotie jautājumi mēdz būt komplicēti un prasa rūpīgu iedziļināšanos, Konkurences padome aicina savlaicīgi plānot savu izvērtējumu veikšanu un iesniegšanu, lai iestādei būtu pietiekams laiks konkrēto apstākļu izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

Atgādinām, ka Konkurences padomes sagatavotais informatīvais materiāls par priekšnoteikumiem publiskas personas – valsts un pašvaldību – līdzdalībai kapitālsabiedrībā pieejams šeit un konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīnijas šeit.

Diskusijas videoierakstu atradīsit LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Dr. oec.

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Jautājumu apkopojums no pašvaldībām
Pašnovērtējuma rīks par publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšanai