Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Valde atbalsta rosināto trūcīgas personas ienākumu un GMI līmeņa paaugstināšanu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde sēdē izskatīja un atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu paaugstināt trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeni, nosakot to 160 eiro apmērā, kā arī palielināt garantētā minimālā ienākuma līmeni (GMI), nosakot to 80 eiro apmērā no 2021. gada 1. janvāra. Vienlaikus Valde uzsver nepieciešamību turpmāk diskutēt par valsts līdzfinansējuma noteikšanu GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksai.

Par minēto priekšlikumu LM informēja un aicināja vienoties LPS ikgadējās sarunās. Ņemot vērā, ka minētie jautājumi ir konceptuāli būtiski, LPS tos izvērtēja un atbalstīja Valdes sēdē, jo sarunās ar Finanšu ministriju būs nepieciešama savstarpēja vienošanās ar LM, tai skaitā par valsts budžeta līdzfinansējuma iespējām GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksai. Ir svarīgi sniegt mērķtiecīgu un samērīgu sociālo atbalstu un palīdzību iedzīvotājiem, salāgojot valsts un pašvaldību iespējas.

Minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanas 2020.–2021. gadam plāna īstenošanai LM novirzījusi 10 milj. eiro. Palielināta minimālā vecuma pensija, minimālā invaliditātes pensija un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti. Jau pērn abu pušu sarunās tika panākta vienošanās ar LM par šī plāna ieviešanu.

Tomēr valsts nav izpildījusi savu apņemšanos pilnā mērā, kā arī valsts izmaksātie sociālie pabalsti ir zem trūcīguma līmeņa, kas nozīmē, ka, pat saņemot minimālos no valsts nodrošinātos pabalstus, cilvēkiem ir jāvēršas papildus arī pašvaldībā pēc sociālās palīdzības. Pensionāriem būtu jāsaņem pensija vismaz trūcīgā līmeņa apmērā, lai nebūtu vajadzīga sociālā palīdzība. Turklāt, lai gan daļu no plānā paredzētajiem pasākumiem izdevās ieviest un ne iepriekš plānotajā apmērā, joprojām daļai iedzīvotāju valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nepaaugstināja. Pirms GMI un trūcīgās ģimenes (personas) līmeņa palielināšanas vispirms būtu jānodrošina, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs visiem tā saņēmējiem ir 80 euro.

Vienlaikus jāuzsver, ka pašvaldību atbalsts nav vērsts tikai uz trūcīgām personām, bet uz visām sabiedrības grupām, kuras dzīvo konkrētā administratīvajā teritorijā. Pašvaldība var piešķirt netestētu, brīvās gribas palīdzību tām iedzīvotāju grupām, kuras ir īpaši pakļautas nabadzības riskam, piemēram, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, tādējādi neliekot viņiem vērsties pēc sociālās palīdzības. Sociālā palīdzība ir stigmatizējoša, un sarežģīta sistēma.

 

Informācijai:

GMI pabalstu 2019. gadā saņēma 17 245 personas (provizoriskie dati), kas ir par 3633 personām mazāk nekā 2018. gadā. Augstāku GMI līmeni noteiktām grupām var noteikt katra pašvaldība. To bija noteikušas:

  • vecuma pensiju saņēmējiem 19 pašvaldības, t. sk. 5 lielo pilsētu (Daugavpils, Jēkabpils, Jūrmalas, Rēzeknes, Rīgas) un 14 novadu pašvaldības, no tām 12 pašvaldības – virs 80 euro;
  • invaliditātes pensiju saņēmējiem 22 pašvaldības, t. sk. 5 lielo pilsētu (Daugavpils, Jēkabpils, Jūrmalas, Rēzeknes, Rīgas) un 17 novadu pašvaldības, no  tām 14 pašvaldības – virs 80 euro;
  • bērniem 19 pašvaldības, t. sk. 5 lielo pilsētu (Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas) un 14 novadu pašvaldības, no tām 3 pašvaldības – virs 80 euro;
  • citām personu grupām 14 pašvaldības, t. sk. 2 lielo pilsētu (Jūrmalas, Rīgas) un 12 novadu pašvaldības, no tām 2 pašvaldības – virs 80 euro.

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

 

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBrux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba