Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Aicinām piedalīties seminārā par dabā balstītiem risinājumiem pilsētvides atveseļošanai!

26. augustā plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienība un Ikšķiles novada pašvaldība projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs, 2” rīko semināru “Dabā balstīti risinājumi pilsētvides atveseļošanai, notekūdeņu un lietus ūdens attīrīšanai”.

VIDEOTIEŠRAIDI no plkst. 10:00 līdz 13:00 skatieties ŠEIT!

Seminārs veltīts ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) nr. 6 “Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību” (apakšmērķis 6.6. – līdz 2030. gadam aizsargāt un atjaunot ar ūdeni saistītas ekosistēmas, tai skaitā kalnus, mežus, mitrājus, upes, pazemes ūdeņus un ezerus) un nr. 13 “Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi” (apakšmērķis nr. 13.1. – visās valstīs stiprināt noturību pret apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu un dabas katastrofām, un spēju pielāgoties tām).

Vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jautājumu risināšana šobrīd pasaulē ir kļuvusi par vienu no prioritātēm, tādēļ tiek meklētas arvien jaunas iespējas un tehnoloģijas, kā mazināt vides piesārņojumu, sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Gan pasaules, gan ES mērķu sasniegšanai šajās jomās arvien vairāk izmanto dabā balstītus risinājumus. Dabā balstītu risinājumu koncepcijas pamatā ir zināšanas, ka veselīgas dabiskas un pārvaldītas ekosistēmas sniedz daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, no kura atkarīga cilvēku labklājība. Dabā balstīti risinājumi atdarina ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, biofiltri lietus ūdeņu noteces regulēšanai, zālāju joslas erozijas mazināšanai, uztvērējaugu stādījumi piesārņojuma un barības vielu piesaistei, zaļie jumti gaisa kvalitātes uzlabošanai. Izstrādājot un ieviešot dabas atbalstītus risinājumus, tiek panākta noturība, vienlaikus radot labumu sabiedrībai, videi un ekonomikai.

Seminārā dalīsimies gan ar labās prakses piemēriem pilsētvides atveseļošanā, gan dažādiem notekūdeņu un lietus ūdens attīrīšanas paņēmieniem ar dabā balstītiem risinājumiem, ko var izmantot, lai stiprinātu noturību pret apdraudējumiem, kuri saistīti ar klimata pārmaiņām un dabas katastrofām un spēju pielāgoties tām, kā arī aizsargātu dažādas ekosistēmas.

 

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

DARBA KĀRTĪBA