Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldības kā nozīmīgs sabiedrotais kolektīvās imunitātes nodrošināšanā pret Covid-19

Iedzīvotāji visā pasaulē, arī Latvijā, jau vairāk nekā gadu ir spiesti sadzīvot ar Covid-19 pandēmijas mazināšanas noteiktajiem ierobežojumiem, un visi kā viens vēlas un cer pēc iespējas drīzāk atgriezties ierastajā ikdienā. Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē to, cik drīz šāda atgriešanās būs iespējama, ir kolektīvās imunitātes panākšana ar iedzīvotāju plaša mēroga vakcinēšanu, un pašvaldības ir nozīmīgs valsts pārvaldes sabiedrotais šā uzdevuma izpildē.

Latvijas Pašvaldību savienība kā Latvijas pašvaldības apvienojošā organizācija jau kopš paša sākuma ir iesaistījusies un arī turpinās aktīvi iesaistīties, lai palīdzētu vakcinācijas īstenošanā – gan izplatot informāciju, gan organizējot regulāras pašvaldību tikšanās ar Vakcinācijas projekta nodaļu ar mērķi nodrošināt, lai pašvaldības nepastarpināti saņem jaunāko informāciju. Pašvaldībām ir jāsaņem precīzi sagatavota, iedzīvotājiem izplatāma informācija, statistikas dati pašvaldību griezumā par iedzīvotāju atsaucību vakcinācijai, kā arī savlaicīgs, pārdomāts un precīzs rīcības plāns, ja ir nepieciešams pašvaldību atbalsts un iesaiste labāku rezultātu sasniegšanā.

Lai saprastu, kā iesaistīties un palīdzēt, pašvaldības aktualizēja jautājumu par digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešanu, tādēļ 15. jūnijā tika organizēta tiešsaistes tikšanās ar Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļu. Ieviešot digitālo Covid-19 sertifikātu, būtiski ir izglītot iedzīvotājus par to, kā to iegūt un kā rīkoties ar to, īpaši tiem, kuriem nav iespēju pašiem iegūt digitālo sertifikātu. Tā ir joma, kur pašvaldības noteikti var palīdzēt, taču ar svarīgu nosacījumu – atbildīgās valsts pārvaldes iestādes laikus sagatavo un nosūta pašvaldībām visu nepieciešamo informāciju. Tieši savlaicīgums ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem vakcinācijas īstenotājiem, lai arī pašvaldību iestādes no savas puses savlaicīgi varētu plānot darbus un nākt palīgā ar noteikto uzdevumu īstenošanu. Tā, piemēram, tika izziņots, ka pašvaldību pakalpojumu centros iedzīvotājiem tiks sniegta palīdzība digitālā sertifikāta iegūšanā, taču šo centru darbinieki noteiktajā dienā nebija saņēmuši nedz nepieciešamās atļaujas trešo personu datu apstrādei, nedz arī visu nepieciešamo informāciju. Tikmēr iedzīvotāji, cerot uz palīdzību, plūda uz klientu apkalpošanas centriem, kur darbinieki savu iespēju robežās tomēr centās palīdzēt.

Tādēļ jāuzsver, ka valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri atbalstu iedzīvotājiem varēs nodrošināt tikai tad, kad tiks sakārtotas visas nepieciešamās formalitātes no Nacionālā veselības dienesta puses, un tas notiks pakāpeniski.

Neraugoties uz šīm komunikācijas likstām, LPS un pašvaldības arī turpmāk aktīvi iesaistīsies, lai veicinātu kolektīvo imunizāciju un iedzīvotāji pēc iespējas drīzāk atgrieztos ierastajā ikdienā.

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Ella Pētermane,

LPS padomniece komunikācijas jautājumos