Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Sagatavos piekrastes pašvaldību viedokli par plānotajiem grozījumiem Aizsargsjoslu likumā

Piekrastes pašvaldībām viens no aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar turpmāko attīstību ir normatīvais regulējums, kas saistīts ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslu, jo īpaši ar krasta kāpu aizsargjoslu. Lai nodrošinātu pašvaldību interešu ievērošanu, tiks apkopoti priekšlikumi un noformulēts kopīgais viedoklis par plānotajiem grozījumiem Aizsargsjoslu likumā, vienojās Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība (LPPA).

Atklājot sanāksmi, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra piekrastes nozīmi Latvijas attīstībā, un, lai attīstītos arī piekraste, ir nepieciešama griba, zināšanas, finanses un politiskais atbalsts. Un tieši LPPA ir tā organizācija, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas un aizstāv piekrastes teritoriju intereses.

“Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste – tas ir visas Latvijas lepnums, kurā sastopama dabas daudzveidība, kultūrvēsture, ir plašas rekreācijas un uzņēmējdarbības iespējas. Tas viss ir piekrastes pašvaldību rīcībā, taču izmanto šīs iespējas ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī ārvalstu tūristi,” pauda G. Kaminskis un izteica pateicību par apvienības iesaistīšanos normatīvo aktu pilnveidošanā, kas regulē piekrastes joslas apsaimniekošanu un attīstību, kā arī iesaisti dažādās aktivitātēs.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa sanāksmes dalībniekus informēja par būtiskākajām problēmām, kas saistās ar plānotajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā, proti, krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanu pilsētās un ciemos, iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos un ES nozīmes biotopus. Krasta kāpu aizsargjoslas esamība būtiski ietekmē jaunas apbūves iespējas tajā, kā arī sarežģī ēku pārbūvi, restaurāciju un atjaunošanu.   

Sanāksmes dalībnieki vienojās tuvākās nedēļas laikā sagatavot un apkopot viedokli par plānotajiem likumprojekta grozījumiem, kā arī vienoties par LPPA priekšlikumiem likumprojekta grozījumu redakcijai.

Ņemot vērā pašvaldību skaita izmaiņas pēc administratīvi teritoriālās reformas, LLPA sanāksmē apstiprinātas izmaiņas organizācijas darbības nolikumā, lai tā strādātu operatīvāk un efektīvāk 11 piekrastes pašvaldību sastāvā. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja, ka LPPA priekšsēdētājam turpmāk būs divi vietnieki, savukārt efektīvākai darba organizācijai dalībnieki atbalstīja darba sapulču ieviešanu, kas tiks sasauktas pēc nepieciešamības.

Grozījumi nolikumā būs jāapstiprina LPS Domes sēdē, kas plānota oktobra sākumā, kad arī plānotas LPPA vadības vēlēšanas.