Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību mācību centrs akreditēts uz nākamajiem sešiem gadiem

Latvijas pašvaldību savienības (LPS) struktūra Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC) un tā īstenotā programma "Pašvaldības  darba vadība un administrēšana" saņēmusi pozitīvu Izglītības kvalitātes valsts dienesta novērtējumu un akreditāciju uz turpmākajiem sešiem gadiem.

Saskaņā ar veikto novērtējumu kritērija "Vadības profesionālā darbība" vērtējums atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim Labi. Atbilstoši šim vērtējumam  izglītības iestādes vadītājai ir labas zināšanas par iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un vadītāja atbildību, vadītājai ir izpratne par aktuālajiem izglītības attīstības un nozares politikas jautājumiem, vadītāja prot sasaistīt savas iestādes mērķus un attīstības plānus ar valstī noteiktajiem mērķiem, izvērtējot savas iestādes darbību un rezultātus. Izglītības iestādes vadītāja savā ikdienas darbā spēj pieņemt konkrētus un, apsverot iespējamos riskus, arī nepopulārus lēmumus, kurus var pamatot un uzņemties atbildību par tiem. Ekspertu komisija intervijās guva apstiprinājumu tam, ka izglītības iestādē ikdienas darbā tiek sekmīgi īstenots informācijas apmaiņas process, izglītības iestādes vadītāja spēj operatīvi pieņemt pamatotus lēmumus arī ārkārtas situācijās, mobilizējot vadības  komandas darbu.

Arī kritērija "Atbalsts un sadarbība" vērtējums atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim Labi. To apliecina LPMC labā sadarbība ar iestādes dibinātāju - LPS. Tāpat LPMC darbinieki regulāri piedalās Latvijas Pašvaldību savienības komiteju sēdēs, kurās izskata normatīvos aktus, pašvaldības darba stratēģiskās vadlīnijas un pieņem lēmumus par dažādām pašvaldības darbības jomām. Pozitīvi arī novērtēta izglītības iestādes iesaistīšanās dažādos projektos un mācību nodarbību vērošana un to analīze, aptauju apkopošana.

Šajā gadā LPMC organizētajās apmācībās piedalījušies vairāk nekā 11,5 tūkstoši dalībnieku. Mācību centrs piedāvā profesionālās pilnveides programmas bāriņtiesu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, pirmsskolu personālam, bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, tāpat tiek piedāvāti semināri par drošu interneta lietošanu stresu, psiholoģiju, personālvadību, saimniecisko darbību un citām jomām. Kopumā tiek piedāvātas vairāk nekā 400 mācību programmas.

Pēc katra mācību kursa to dalībniekiem jāaizpilda novērtējuma aptauja, un saskaņā ar aptauju rezultātiem, LPMC mācību programmas tiek novērtētas kā ļoti aktuālas un vērtīgas profesionālajā pilnveidē, kā arī augstu novērtējumu saņēmuši piesaistītie lektori.