Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Vadlīnijas paaugstināta riska pasākumu drošības plānošanai, organizēšanai un nodrošināšanai

Foto: Pixabay

Eiropā pastāvošo terorisma draudu tendenču ietekmē publiski pasākumi, kuros pulcējas daudz apmeklētāju, saglabājas kā vieni no potenciālajiem uzbrukumu mērķiem. 

2021. gada rudenī tika apstiprinātas izmaiņas “Publisku izklaides un svētku pasākuma drošības likumā”, kas paredz stiprināt publisku pasākumu drošības plānošanu un nodrošināšanu. Pamatojoties uz Likuma grozījumiem, ir definēta jauna pasākumu kategorija – paaugstināta riska pasākumi, kas šā likuma izpratnē ir publisks pasākums, kura:
•    plānotais kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 5000 personu;
•    plānotais kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 1000 personu, ja pasākums tiek rīkots pierobežas joslā ;
•    plānotais kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 1000 personu, ja pasākuma mērķauditorija ir īpaši aizsargājamo personu grupa (šā likuma izpratnē īpaši aizsargājamo personu grupa ir bērni, seniori, personas ar kustību traucējumiem un personas ar īpašām vajadzībām);
•    organizators uzskata par paaugstināta riska pasākumu un kura rīkošanai ir nepieciešama atļauja saskaņā ar šā likuma 5. pantu. 

Ņemot vērā minēto, Valsts drošības dienests ir sagatavojis “Vadlīnijas paaugstināta riska pasākumu drošības plānošanai, organizēšanai un nodrošināšanai”, kas paredzētas pasākumu organizatoriem kā skaidrojošs materiāls par paaugstināta riska pasākuma pieteikšanas kārtību un drošības plānošanu.
Atbilstoši Likuma spēkā esošajai redakcijai, PAAUGSTINĀTA RISKA PASĀKUMA pieteikšanas kārtība ir sekojoša:

1)    Ne vēlāk kā 30 darbdienas pirms plānotā paaugstināta riska pasākuma, organizators informē VP teritoriālo struktūrvienību, VDD, VUGD un VRS (ja pierobežas joslā) par plānotā pasākuma norises vietu un laiku, kā arī iesniedz saskaņošanai izstrādātu pasākuma drošības plānu. Organizatoram drošības plāni jāsūta katram dienestam atsevišķi uz oficiālajām e-pasta adresēm (attiecīgajai Valsts policijas ( VP ) teritoriālajai struktūrvienībai, VDD un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ( VUGD)) kā elektroniski parakstītu dokumentu.
2)    Ja kāda no minētajām iestādēm konstatē trūkumus paaugstināta riska pasākumu plānā, tā 10 darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas informē pasākuma organizatoru par konstatētajiem trūkumiem un nepieciešamības gadījumā organizē drošības plāna izskatīšanas sanāksmi klātienē vai attālināti, kurā piedalās minēto iestāžu pārstāvji.
3)    Ja sagatavotajā drošības plānā nav trūkumu, vai identificētie trūkumi novērsti, minētās iestādes saskaņo drošības plānu un - ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises dienas pasākuma organizators sagatavo un iesniedz publiska pasākuma iesniegumu KOPĀ AR VP teritoriālo struktūrvienību, VDD, VUGD un VRS (ja pierobežas joslā) SASKAŅOTU PAAUGSTINĀTA RISKA PASĀKUMA DROŠĪBAS PLĀNU pašvaldībai (vai pašvaldībām), kuras teritorijā pasākums plānots, atbilstoši Likuma 5. un 6. panta prasībām.
4)    Pašvaldība par saņemto iesniegumu informē VP, PP, VDD, VUGD, NMPD, VRS un izskata saņemto pieteikumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas, nepieciešamības gadījumā piesaistot minēto vai citu institūciju pārstāvjus.
5)    Ja pašvaldība konstatē trūkumus vai nepilnības, vai citus apstākļus, kāpēc pasākums nevar notikt plānotajā vietā un / vai laikā, tiek pieņemts lēmums atteikt atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai. Ja iesniegumā norādīta visa nepieciešamā informācija atbilstoši likuma prasībām, tiek izsniegta atļauja publiska pasākuma rīkošanai. 

Ņemot vērā minēto, pašvaldību uzdevums ir pārliecināties, vai organizatora pieteiktais pasākums atbilstoši Likumā noteiktajiem kritērijiem nav paaugstināta riska pasākums. Gadījumā, ja pasākums atbilst likumā noteiktajām paaugstināta riska pasākuma prasībām, pašvaldības pienākums ir informēt organizatoru par drošības plāna izstrādes nepieciešamību. Ja pasākums neatbilst likumā noteiktajiem paaugstināta riska pasākuma kritērijiem, tas organizējams kā publisks pasākums.