Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS datu analīze uzrāda tikai skolu, ne bērnu un pedagogu skaita samazināšanos

 

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir samazinājies tikai vispārizglītojošo iestāžu skaits, bet bērnu un pedagogu skaits nav samazinājies. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēdē, klātesot izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, piektdien, 10.martā, prezentēti LPS veiktā pētījuma rezultāti,  kas tapuši, analizējot pašvaldību dibināto vispārējās izglītības iestāžu tīkla raksturojums atbilstoši esošajam un plānotajam normatīvajam regulējumam.

Izmantojot aktuālos Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības informācijas sistēmas un Centrālās statistikas pārvaldes datus uz 2023.gada 1.martu, LPS eksperti Ināra Dundure un Jānis Upenieks ir izveidojuši četrus kartogrāfiskos materiālus, kuros apkopota informācija par pamatskolas atbilstību dažādiem kritērijiem, vidusskolu atbilstību Ministru kabineta noteikumiemnr.583, valsts ģimnāzijām un pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēm. Interaktīvajās kartēs pieejama detalizēta informācija par skolēnus skaitu pa klasēm un vecuma grupām, pamatskolu skaitu un to likmēm un citi dati. Kartes lietotājs var izvēlēties konkrētu datu atlasi, izmantojot definētus kritērijus.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Jebkuram pieņemtajam lēmumam saistībā ar izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju ir jābūt datos balstītam. Pirmajā tikšanās reizē ar izglītības un zinātnes ministri vienojāmies, ka savstarpēji apmainīsimies ar abu pušu rīcībā esošajiem datiem. Mūsu radītās interaktīvās kartes ir starts tam, lai izglītības iestāžu tīkls tiktu kvalitatīvi izvērtēts un tiktu pieņemti saprātīgi lēmumi par izglītības tīkla reorganizāciju.”

Apkopojot datus, LPS eksperti secinājuši, ka samazinoties izglītības iestāžu skaitam un vienlaikus nesamazinoties bērnu un pedagogu skaitam, notiek skolēnu koncentrācija izglītības iestādēs.  Skolēnu skaits pēdējos gados ir ar nelielu, tomēr pieaugošu tendenci, un šajā mācību gadā pašvaldību dibinātajās izglītības iestādēs mācās 207 439 audzēkņi, bet izglītības iestāžu skaits ir 572, kas ir par 165 mazāk, nekā iepriekšējā mācību gadā. Laikā no 1998./1999.mācību gada līdz 2021./2022.mācību gadam ir slēgta 401 vispārējās izglītības iestāde. Tāpat arī pedagogu skaits nav būtiski samazinājies, un šajā mācību gadā kopējais pedagoģiskā personāla skaits ir 207 138 - tas pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājies.

“Ne vienmēr iedzīvotāju blīvums pašvaldībā ir noteicošais lēmumam par skolas slēgšanu. Ir jāņem vērā arī, kādas izmaksas skolas slēgšana radīs ģimenēm.  Mūsu datu analīze liecina, ka nevar būt vienādi nosacījumi visā Latvijā un visām pašvaldībām attiecībā uz izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju. Mēs regulāri saņemam satrauktus zvanus no pašvaldībām, kas nezina, kas notiks ar to skolām, vai tiks ņemti vērā nosacījumi par skolēnu pārvadāšanu, internātskolu nodrošināšanu un kādi būs mājsaimniecību izdevumi. Ir daudz jautājumu, uz kuriem šodien nav atbilžu” pauž LPS priekšsēdis.

Uz šo brīdi LPS interaktīvajās kartēs apkopotā informācija vēl nav pilnīga, un dati kartēs tiks papildināti, lai tos varētu izmantot arī Izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā ekspertu darba grupā, kuras uzdevums ir līdz šī gada 1.jūnijam veikt izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanu. Kartes vienlaikus būs palīgs pašvaldībām lēmumu pieņemšanai, un lai arī viena pašvaldība zinātu, kāda situācija ir blakus esošajās pašvaldībās.

 

Ella Pētermane

 

LPS skolu tīkla izvērtējums
Skolu tīkls Jelgavā
Skolu tīkls Jelgavas novadā