Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Sākas projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošana

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām - sadarbības partneriem - uzsāk nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu (reģ. nr. 1-08/260/2018). Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda  valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 1. novembrim.  

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti - iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. 

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija attiecīgi veiks savā apakšprojektā paredzētās aktivitātes, kas ietver gan atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto atkritumu savākšanu un utilizēšanu, pludmaļu uzturēšanu un uzlabošanu intensīvi apmeklētajās pludmalēs, gan no jūras izskaloto mirušo dzīvnieku (visbiežāk roņu) savākšanu, tualešu atjaunošanu un jaunu izvietošanu, to kopšanu, jūras piekrastes labiekārtošanu un pludmales pieejamības uzlabošanu – koka gājēju laipu atjaunošanu un jaunu ierīkošanu, solu un atkritumu urnu uzstādīšanu,  informatīvo zīmju un stendu izvietošanu, āra dušu izveide, pelvietas norobežošanu ar bojām, velostatīvu ierīkošanu un citus pludmales labiekārtošanas darbus.   

Projekta realizācijas rezultātā jūras piekrastes joslā tiks uzlabota tās vides kvalitāte, veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās, nodrošināti apstākļi drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu. 

Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes joslas (pludmales) apsaimniekošanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu un pieejamu vidi.  

Projekta ietvaros piekrastes joslā tiks veikti atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto atkritumu, kā arī mirušo dzīvnieku savākšanas un utilizēšanas darbi, informatīvo zīmju un stendu uzstādīšana, koka gājēju laipu atjaunošana un jaunu laipu ierīkošana kāpu zonā antropogēnās slodzes mazināšanai un piekļuvei, peldvietu norobežošana ar bojām, solu atjaunošana un jaunu solu uzstādīšana, āra dušu izveide, paklāja uzstādīšana smiltīs ātrās palīdzības piekļuvei un velosipēdu novietošanas statīvu  ierīkošana, intensīvi apmeklēto pludmaļu uzturēšana un uzlabošana. Tiks nodrošināta arī sabiedrības informēšana par projektu, tā mērķi, veiktajiem darbiem un rezultātiem.  

Projekta realizācijas rezultātā piekrastes joslā uzlabosies vides kvalitāte un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, būs nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugs cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Plašāka informācija pie projekta vadītājas Guntas Lukstiņas, 

LPS padomnieces attīstības un plānošanas jautājumos