Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus piedalīties starptautiskās apmācībās

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus piedalīties starptautiskās apmācībās pieredzes apmaiņā ar Lietuvas pašvaldībām. Tās norisināsies 2018. gada 26. jūnijā Anīkščos (Lietuvā).

Starptautisko apmācību pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, kā arī stiprināt darbinieku kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus tūrisma nozarē. Pasākumā ir paredzēta tūrisma nozares labo prakses piemēru izpēte, rodot idejas kopīgu aktivitāšu īstenošanai, rīcības plāna saskaņošana un ideju attīstīšana turpmākajiem periodiem, ievērojot arī LEAN vadības sistēmas pamatprincipus. Šis ir pirmais no četriem pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijas un Lietuvas pašvaldībās, un dalībnieki tiek aicināti piedalīties pasākumos arī 3. jūlijā, 17. jūlijā un 15. augustā.

Programma 26. jūnijam

Dalībniekus deleģēt pasākumam var līdz 2018. gada 20. jūnijam, rakstot uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākums tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)”.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Plašāka informācija: Latgales plānošanas reģiona mājaslapā https://lpr.gov.lv/lv/2018/aicinam-pasvaldibas-piedalities-starptautiskajas-apmacibas-turisma-joma/#.Wydfl6czY2x .

 

Foto: Latgales plānošanas reģions