Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldībām tiek izsludināti divi projektu konkursi publisko ūdeņu pārvaldībai

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija saskaņā ar fonda Padomes 2018. gada 4. oktobra sēdes nr. 11 lēmumiem izsludina divus projektu konkursus finansējuma saņemšanai vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”:

  1. Aktivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.

Konkursā tiek atbalstīta publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju posmi) plānošanas dokumentu izstrāde, piemēram, apsaimniekošanas plānu izstrāde, ekspluatācijas noteikumu izstrāde, tematiskais plānojums publisko ūdeņu teritoriju izmantošanai.

Pieejamais LVAF finansējums 100 000 EUR. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 10 000 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 6. decembris.

  1. Aktivitātē Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība.

Konkursā tiek atbalstītas šādas darbības, ja tās ir noteiktas spēkā esošos publisko ūdeņu plānošanas dokumentos: ūdensteču un ezeru apsaimniekošana; jūras piekrastes adaptācija klimata pārmaiņu ietekmēm; pasākumi plūdu mazināšanai; infrastruktūras izveide vai atjaunošana.

Pieejamais LVAF finansējums 700 000 EUR. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 50 000 EUR. Līdzfinansējums ne mazāks kā 10% no kopējām projekta izmaksām. Infrastruktūras izveidei vai atjaunošanai līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks kā 30% no kopējām projekta izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība, pašvaldību kapitālsabiedrība un/vai pašvaldības struktūrvienība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 10. decembris.

Projektu konkursu nolikumi

Foto: Sandra Bērziņa, LPS