Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību sadarbības tīkla izglītības jautājumos sanāksme

LPS Pašvaldību izglītības tīklā organizē trīs seminārus par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS” realizācijas gaitu pašvaldībās un pieredzes apmaiņu.

Tīkla pirmais seminārs notika 7. novembrī Cēsīs, bet uz otro sanāksmi tīkliņa dalībnieki pulcējās 28. novembrī Krustpils novadā. Semināru atklāja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos un Pašvaldību izglītības tīkla vadītāja Dr. sc. admin. Ināra Dundure.

Ievadinformācija par projektu “PuMPuRS” sniedza projekta vadītāja Inese Vilāne. Viņas kolēģi Kristīne Jozauska, Lauris Liepiņš un Terēze Matisone pastāstīja par projekta satura īstenošanu, pašvaldību un izglītības iestāžu lomu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku mazināšanā, jaunatnes iniciatīvu projektiem, prevencijas sistēmas izveidi pašvaldībā un sadarbības līgumu. Savā pieredzē dalījās Preiļu novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Skaidrīte Ciule un Aglonas novada pašvaldības projekta “PuMPuRS” koordinatore, Priežmalas pamatskolas direktore Sandra Rakova.

Par projekta sadarbības partneri var kļūt ikviena Latvijas pašvaldība. Projekta īstenošanai sadarbības partneris var piesaistīt stratēģiskos partnerus: skolu, izglītības pārvaldi, sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas iestādes. Pašvaldības var iesaistīties gan šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas periodā. Arī pašvaldībā esošās izglītības iestādes var tikt iesaistītas pakāpeniski, ja nav iespējams vienlaikus iesaistīt visas. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 37 512 376 eiro. Projekta īstenošanas laiks: līdz 2022. gada decembrim.

Šobrīd projektā iesaistījušās 58 pašvaldības no 119. Jāņem vērā, ka tām pašvaldībām, kuras ir iesaistījušās projektā “PuMPuRS”, izsludināts projektu konkurss jauniešu mācību motivācijas veicināšanai un idejas īstenošanai iespējams iegūt 4600 eiro ar vienkāršotu atskaišu sistēmu. Tas ir vērienīgs atbalsts pašvaldību darbam ar jaunatni – tuvāko piecu gadu laikā paredzēts ieguldīt 2,6 miljonus eiro, piešķirot finansējumu 560 jaunatnes iniciatīvu projektiem visā Latvijā.

Pašvaldībām ir ļoti svarīgi iesaistīties projektā “PuMPuRS”, jo projekta finansējumu var izmantot izglītojamo atbalstam un iespējams par ieguldīto darbu samaksāt pedagogiem.

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS projekts PuMPuRS