Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Sadarbība starp Jēkabpils novada un Šarkavščinas rajona skolām

2018. gada rudenī Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes darbinieki un Jēkabpils novada skolu direktori apmeklēja Baltkrievijas Republikas Šarkavščinas rajona skolas, lai iepazītos ar izglītības sistēmu Baltkrievijā.

2019. gada 16. un 17. aprīlī atbildes vizītē Jēkabpils novada skolas apmeklēja delegācija no Šarkavščinas rajona izpildkomitejas, skolām un Izglītības nodaļas, lai gūtu pieredzi par mācību un audzināšanas darbu Latvijā un rastu idejas sadarbības iespējām starp Jēkabpils novada un Šarkavščinas rajona izglītības iestādēm.

Šarkavščinas rajona izpildkomiteju pārstāvēja galvenā speciāliste Natālija Oreškova, Šarkavščinas 1. vidusskolas direktors Sergejs Gaņebnijs, Veļikoseļskajas bērnudārza-vidusskolas direktors Jurijs Matuļs, Germanovičskas vidusskolas direktore Ludmila Markeviča, Lužkovskas vidusskolas direktore Larisa Garaņina, Izglītības nodaļas galvenā speciāliste Jekaterina Mihnjonoka, Izglītības nodaļas mācību un metodiskā kabineta vadītāja Natālija Pastuškova un Izglītības nodaļas speciāliste Natālija Turčinska.

Delegāciju uzņēma Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji: domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, domes priekšsēdētāja vietniece Anita Lemaka, izpilddirektors Jānis Subatiņš, domes deputāts Juris Ratnieks, Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece, projektu speciāliste Agnese Kalniņa, informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis, bijusī Rubeņu pamatskolas direktore Ināra Kantāne un tagadējā Rubeņu pamatskolas direktore Ilona Kantāne, Zasas vidusskolas direktore Olita Spēka, Ābeļu pamatskolas direktors Juris Gaigals un Dignājas pamatskolas direktore Ilga Vēvere.

16. aprīlī, sagaidot Baltkrievijas Republikas Šarkavščinas rajona delegāciju, Rubeņu pamatskolas direktore Ilona Kantāne izrādīja skolas telpas un iepazīstināja ar skolēnu un viņu vecāku rokdarbu izstādi. Ar dzejoļiem un dziesmām par pavasari un rotaļām skolas zālē viesus sveica pamatskolas skolēni.

Tad viesi devās uz Rubeņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādi, kur bērni viņus sagaidīja ar muzikāliem priekšnesumiem. Kompetenciālā mācību nodarbībā skolotāja Vivita Pudāne audzēkņus rosināja darboties praktiski trīs stacijās un iepazīt ūdens īpašības.

Apmeklējot Rubeņu Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes baznīcu, viesus priecēja Rubeņu vokālā ansambļa sniegums.

Vizīte turpinājās Dignājas pamatskolā, kur viesus sagaidīja skolas direktore Ilga Vēvere, tērpusies Dignājas tautastērpā. Skolas zālē folkloras kopa “Dignōjīši” emocionāli un skanīgi parādīja latviešu folkloras bagātības. Dignājas pamatskolas 8. klases skolēns Daniels Loginovs perfektā krievu valodā pastāstīja par skolas vēsturi un skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un konkursos. Viesi devās ekskursijā pa Dignājas pamatskolas telpām. Lielu interesi raisīja Folkloras muzeja eksponāti un mūzikas instrumenti, kurus demonstrēja skolotāja Aīda Bikauniece. Baltkrievijas delegācija apmeklēja arī Dignājas pamatskolas pirmsskolas izglītības telpas.

Vizītes pirmā diena noslēdzās Zasas ciemā. Viesi tika sagaidīti pie Zasas vidusskolas ar dažādām latviskām rotaļām – olu meklēšanu un ripināšanu, jo jau pavisam drīz, pēc pāris dienām, Latvijā tika svinētas Lieldienas.

Zasas vidusskolas direktore Olita Spēka izrādīja Zasas vidusskolas sporta zāli un pirmsskolas izglītības nodarbību telpas. Direktore kopā ar Šarkavščinas rajona izpildkomitejas pārstāvjiem pie skolas kā sadraudzības simbolu iestādīja dzeltenas rozes stādu. Ar Zasas vidusskolas internātu iepazīstināja Jēkabpils novada deputāts Juris Ratnieks.

Zasas vidusskolas skolēni viesiem bija sarūpējuši koncertu: skolas zālē tika dziedātas dziesmas un rādīti tautu deju soļi.

Apaļā galda diskusijā “Par sadarbības iespējām starp Šarkavščinas rajona un Jēkabpils novada izglītības iestādēm” ar videoprezentācijas palīdzību delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar Jēkabpils novadu. Informāciju par Šarkavščinas rajona skolu tīklu sniedza Izglītības nodaļas galvenā speciāliste Jekaterina Mihnjonoka.

Zasas vidusskolas vēstures skolotāja Sarmīte Upeniece stāstīja par skolas pozitīvo praksi skolēnu iesaistē kultūrvēsturisku vērtību apzināšanā un saglabāšanā, sākumskolas skolotāja Daiga Ģeidāne – par skolēnu veiktajiem dabas izpētes projektiem.

Jēkabpils novada izglītības iestādes piedāvāja veikt sadarbību šādās jomās:

* informācijas apmaiņa un komunikācija starp Latvijas un Baltkrievijas skolēniem un jauniešiem par kultūras un tradīciju dažādību. Šajā procesā varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas. Tas būtu veids, kā skolēniem atrast jaunus draugus citā valstī, padziļināti apgūstot svešvalodu, pastāstīt par savu valsti, novadu un skolu;

* pedagogu individuālā sadarbība, veidojot katrā valstī “ēnu dienas” pedagogiem gan Latvijā, gan Baltkrievijā;

* apkārtējās vides izpēte – dabaszinību un vides izglītībā;

* projekta darbs “Daugavas baseina vēsture”.

Abas puses piekrita uzsākt sadarbību starp Jēkabpils novada un Šarkavščinas rajona izglītības iestādēm mācību, audzināšanas un interešu izglītības jomā un organizēt pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī sekmēt starpkultūru un projektu sadarbību.

Dienas noslēgumā Baltkrievijas delegācija viesojās amatniecības centrā “Rūme”, kur par amatnieka nozīmi vietējā kopienā un nepieciešamību paplašināt redzesloku stāstīja amatniecības centra koordinatore Daina Alužāne.

17. aprīlī delegācija apmeklēja Ābeļu pamatskolu. Viesi tika sagaidīti ar koncertu un kopīgām rotaļām. Ar skolas vēsturi un tradīcijām iepazīstināja novadpētniecības pulciņa dalībnieki. Ābeļu pamatskolas direktors Juris Gaigals viesiem piedāvāja ekskursiju pa skolu, izrādot klašu telpas un iegādāto moderno aprīkojumu. Izmantojot skārienjutīgo tāfeli, skolotāja Gunta Bičole stundā demonstrēja interesantu un aktīvu mācību procesu. Delegācija apskatīja skolas plašo sporta laukumu un sporta zāli, kur bija arī iespēja piedalīties Tatjanas Donānes vadītajā sporta nodarbībā.

Viesi sajūsminājās par gleznainajiem Daugavas krasta skatiem un Ābeļu pagasta estrādi, kur visus uz rotaļām aicināja folkloras kopa “Mikālēni” un viņu vadītāja Iveta Bērziņa.

Jēkabpils novada skolu direktori, Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Anita Lemaka un Šarkavšinas rajona skolu direktori un izpildkomitejas speciālisti parakstīja nodomu protokolu par tālāko sadarbību izglītības jomā.

Noslēgumā vēl tikai kopīgais fotomirklis pie Ābeļu pamatskolas, laba vēlējuma vārdi, tad jau pēc nelielas ekskursijas pa Jēkabpils pilsētu Šarkavščinas rajona delegācija devās mājupceļā.

Liels paldies novada skolu kolektīviem par viesmīlīgo ciemiņu uzņemšanu un skolu telpu noformēšanu Lieldienu noskaņās!

Sagatavojuši ​Kaspars Sēlis un Agnese Kalniņa