Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Noslēguma konferencei "Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi" pieejama tiešraide

Konferenču cikla “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi” nosleģuma konferencei Rīgā pieejama TIEŠRAIDE šeit: https://www.facebook.com/LatvijasLieloPilsetuAsociacija/videos/2265587546867484/ 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām maijā un jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi piedāvājumu jaunajam administratīvi teritoriālajam modelim, ko vēl šogad paredzēts nodot Saeimai, lai varētu pieņemt normatīvo regulējumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas stāsies spēkā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Pārliecībai par to, ka VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, trūkst objektīva pašreizējās situācijas un teritoriju attīstības tendenču novērtējuma, kā arī nav nodefinētas plānoto izmaiņu seku prognozes. Šābrīza situācijā Latvijā ir vajadzīga būtiskāko problēmu identificēšana un risinājumu piedāvāšana to novēršanai, lai mainītu procesus, kas arvien vairāk veicina iedzīvotāju skaita sarukšanu un Latvijas reģionu nevienlīdzību, kā arī izaugsmes atpalicību no Eiropas Savienības vidējā attīstības līmeņa.

Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu, vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Konferencēs tiks apspriestas iespējas sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas reģionu attīstību. LLPA un LPS uzskata, ka Latvijā ir jārod efektīvi risinājumi, lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos valstī un izlīdzinātu reģionu nevienlīdzību un atpalicību no ES vidējā attīstības līmeņa.

Konferenču ciklā no 20. maija līdz 17. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības jautājumiem, katrā reģionā detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām reģionu attīstības veicināšanā. Tajās aicināti piedalīties pilsētu un novadu domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un nozares ministrijām, vadošie nozaru eksperti un pašvaldību speciālisti, kā arī iedzīvotāji un citi interesenti.

Konferenču uzdevumi:

* nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietekmes areāla teritoriju attīstības tendenču un traucējošo faktoru identificēšana;

* VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa ekonomiskā pamatojuma analīze;

* priekšlikumu definēšana risinājumiem, kā izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas teritorijas un risināt Latvijas lielākās problēmas – teritoriju nevienlīdzību un cilvēku skaita samazināšanos.

Lai to īstenotu, no 20. maija līdz 17. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības problēmām, un katrā reģionā papildus detalizētāk tiks apskatīta viena no prioritārajām jomām teritoriālās attīstības veicināšanā:

* 20. maijā – konference Ventspilī, specifiskā tēma: veselības pakalpojumu tīkls, veselības jomas uzdevumi reģionā;

* 24. maijā – konference Liepājā, specifiskā tēma: izglītība; ko gaidām no izglītības sistēmas, un kādas ir tās būtiskākās problēmas, kas kavē teritoriju attīstību;

* 27. maijā – konference Daugavpilī, specifiskā tēma: iekšējā un ārējā drošība, teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējums no drošības aspekta;

* 31. maijā – konference Rēzeknē, specifiskā tēma: mobilitāte, transporta tīkla trūkumi un uzdevumi no reģiona skatpunkta;

* 3. jūnijā – konference Valmierā, specifiskā tēma: pašvaldību finanšu resursi; kas jāmaina pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību un pašvaldību iespējas attīstīt ekonomisko darbību teritorijā;

* 7. jūnijā – konference Jelgavā, specifiskā tēma: zemes resurss kā teritoriju attīstības faktors;

* 17. jūnijā – noslēguma konference Rīgā.

 

KONFERENCE "Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi" Rīgā

Norises laiks: 2019. gada 17. jūnijs

Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte Rīgā, Āzenes ielā 12, k-1, 115. auditorijā

Darba kārtība:

10.00-10.30

Reģistrācija

10.30-10.45

Konferences atklāšana

Moderators: Daunis Auers, Domnīcas Certus valdes priekšsēdētājs, Dr. sc. pol., pētnieks, LU Asociētais profesors, ES Jean Monnet professors

 

Elīna Gaile-Sarkane, Rīgas Tehniskās universitātes Senāta priekšsēdētāja

Andris Rāviņš, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidents

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

10.45 - 11.45

Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības izaicinājumi

 

 • Piedāvājums jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījuma modelim

Arnis Šults, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Reformu nodaļas vadītājs (15 min)

 • Konferenču cikla “Latvijas teritorijas attīstības izaicinājumi” kopsavilkums

Viktors Valainis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors (15 min)

 • Alternatīvais redzējums par Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības reformu

Andris Miglavs, Dr.oec. (25 - 30 min)

11.45-12.10

Kafijas pauze

12.10-13.10

Paneļa diskusija: Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības izmaiņas

 • Paneļa diskusijas vadītājs: Daunis Auers, Domnīcas Certus valdes priekšsēdētājs, Dr. sc. pol., pētnieks, LU Asociētais profesors, ES Jean Monnet professors
 • Diskusijas dalībnieki:
 • Gints Kaminskis,  Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
 • Andris Rāviņš, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidents;
 • Lilita Seimuškāne,  Dr.sc.vad, Latvijas Universitātes docente, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētniece;
 • Pēteris Šķiņķis, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors;
 • Andris Miglavs, Dr.oec.;
 • Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs;
 • Arnis Šults, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Reformu nodaļas vadītājs;
 • Regīna Ločmele-Luņova, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas priekšsēdētāja;
 • Inese Ikstena; Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekle.
 

13.10 – 13.25.

Konferences kopsavilkums

Viktors Valainis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors

Reģistrācija līdz 13. jūnijam šeit.