Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Notiks konferenču cikls "Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi"

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām maijā un jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi. Pirmā konference norisināsies 20. maijā Ventspilī.

Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu, vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai? Konferencēs tiks apspriestas iespējas sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas reģionu attīstību. LLPA uzskata, ka Latvijā ir jārod efektīvi risinājumi, lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos valstī un izlīdzinātu reģionu nevienlīdzību, kā arī atpalicību no Eiropas Savienības vidējā attīstības līmeņa.

Konferenču ciklā no 20. maija līdz 10. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā reģionā detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām reģionu attīstības veicināšanai. Tajās aicināti piedalīties pilsētu domju priekšsēdētāji, novadu domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un nozares ministrijām, vadošie nozaru eksperti un pašvaldību speciālisti, kā arī iedzīvotāji un citi interesenti.

Konferenču uzdevumi:

 1. nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietekmes areāla teritoriju attīstības tendenču un traucējošo faktoru identificēšana;
 2. VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa ekonomiskā pamatojuma analīze;
 3. priekšlikumu nodefinēšana par nepieciešamajiem risinājumiem, lai izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas teritorijas un risinātu Latvijas lielākos izaicinājumus – teritoriju nevienlīdzība un cilvēku skaita samazināšanās.

Lai to īstenotu, no 2019. gada 20. maija līdz 10. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā reģionā papildus detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām teritorijas attīstības veicināšanai:

 • 2019. gada 20. maijs – konference Ventspilī. Specifiskā tēma: veselības pakalpojumu tīkls, veselības jomas izaicinājumi reģionā.
 • 2019. gada 24. maijs – konference Liepājā. Specifiskā tēma: izglītība – ko gaidām no izglītības sistēmas, un kādas ir būtiskākās problēmas tajā, kas kavē teritoriju attīstību.
 • 2019. gada 27. maijs – konference Daugavpilī. Specifiskā tēma: iekšējā un ārējā drošība, teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējums no drošības aspekta.
 • 2019. gada 31. maijs – konference Rēzeknē. Specifiskā tēma: mobilitāte, transporta tīkla trūkumi un izaicinājumi no reģiona skatpunkta.
 • 2019. gada 3. jūnijs – konference Valmierā. Specifiskā tēma: pašvaldību finanšu resursi, kādi ir izaicinājumi izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību un pašvaldību iespējas attīstīt ekonomisko darbību teritorijā.
 • 2019. gada 7. jūnijs – konference Jelgavā. Specifiskā tēma: zemes resurss kā teritoriju attīstības faktors.
 • 2019. gada 10. jūnijs – konference Rīgā. Noslēguma konference.

Dalībnieki:

Republikas pilsētu domes priekšsēdētāji, novada domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, nozares ministriju pārstāvji, vadošie eksperti, pašvaldību speciālisti un eksperti, kā arī iedzīvotāji.

Konferences moderators: Viktors Valainis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors.

Paneļdiskusijas vadītājs: Andris Miglavs, Dr. oec.

Informācija par konferenci 20. maijā:

Laiks

 

12:00–12.30

Reģistrācija

12:30–12:40

Konferences atklāšana

 

Andris Rāviņš, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidents

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

12:40–14:00

Latvijas teritoriju attīstība: šodienas šķēršļi un rītdienas iespējas

 

Ventspils pilsētas un tās ietekmes areāla attīstības tendences un attīstības stratēģija

Aivars Lembergs, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs (15 min)

Izaicinājumi reģiona attīstībai: jaunā administratīvi teritoriālā modeļa ietekme uz teritoriju attīstību un traucējošie faktori teritorijas izaugsmes veicināšanā

Kārlis Krēsliņš, Ventspils Augstskolas rektors (10–15 min)

Veselības jomas izaicinājumi Latvijā un reģionā un administratīvi teritoriālā iedalījuma izmaiņu loma tajā

Juris Lācis, SIA “Ziemeļkurzemes Reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs (15 min)

Izaicinājumi pārvaldības pārmaiņām teritorijās

Aivars Mucenieks, Ventspils novada domes priekšsēdētājs (15 min)

Ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības veicināšana teritorijās un administratīvi teritoriālā iedalījuma izmaiņu loma tajā

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis (15 min)

14:00–14:20

Kafijas pauze

14:20–15:20

Paneļdiskusija: risinājumi ekonomiski attīstīties spējīgu teritoriju izveidei

Paneļdiskusijas vadītājs: Andris Miglavs, Dr. oec.

Diskusijas dalībnieki:

 • Aivars Lembergs, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs;
 • Kārlis Krēsliņš, Ventspils Augstskolas rektors;
 • Juris Lācis, SIA “Ziemeļkurzemes Reģionālā slimnīca” Valdes priekšsēdētājs 
 • Aivars Mucenieks, Ventspils novada domes priekšsēdētājs;
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;
 • Veselības ministrijas pārstāvis.

15:20–15:35

Konferences kopsavilkums

Konferences moderators

Pieteikšanās: ekonomika@ventspils.lv

Informācija arī šeit