Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS izsludina pieteikšanos konkursam attīstības sadarbības aktivitātēm ar AP valstu pašvaldībām

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) izsludina pieteikšanos konkursam attīstības sadarbības aktivitātēm ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām 18.–24.11.2019. Eiropas vietējās solidaritātes dienās!

Konkursā var piedalīties pašvaldības, kurām ir sadarbības partneri kādā no trim Austrumu partnerības valstīm: Gruzijā, Moldovā vai Ukrainā.

Atbalstāmās aktivitātes

Ilgums: aktivitātes notiek periodā no 18. līdz 24. novembrim (īstenošanas laiks var būt īsāks).

Īstenošanas vieta: Latvijā, konkursa pieteikumu iesniegušās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Aktivitāšu mērķis: veicināt vietējo iedzīvotāju un politiķu izpratni par attīstības sadarbības aktivitātēm un sadarbību ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām.

Aktivitāšu veidi:

 • pašvaldībai ir iespēja uzaicināt vizītē Austrumu partnerības valsts pašvaldības (sadarbības pašvaldības) pārstāvjus periodā no 18. līdz 24. novembrim;
 • radošie un kultūras pasākumi ar vietējo iedzīvotāju un Austrumu partnerības valstu pašvaldību pārstāvju iesaisti;
 • informēšanas kampaņas;
 • labās pieredzes apmaiņa (vizītes, tikšanās u. tml.);
 • tematiski semināri, darba grupas, izstādes;
 • jauniešu aktivitātes;
 • skolēnu zīmēšanas konkurss par sadarbības tēmu starp Latvijas un Austrumu partnerības valstu pašvaldībām.

Pieejamais finansējums laureātiem

Konkursa laureātiem – katrai no četrām pašvaldībām – būs iespēja saņemt finansējumu šādu izdevumu finansēšanai:

 • Austrumu partnerības valstu pašvaldību pārstāvju ceļa izdevumi: EUR 1010;
 • Austrumu partnerības valstu pašvaldību pārstāvju uzturēšanās izdevumi (viesnīca): EUR 387;
 • ēdināšana pasākumos (kafijas pauzes, pusdienas): EUR 620;
 • komunikācija (materiāli radošajām darbnīcām, balvas skolēnu zīmēšanas konkursu laureātiem): EUR 250.

Iesniegšanas termiņš

Pieteikumi, kas ietver īsu informāciju par Latvijas un Austrumu partnerības pašvaldības sadarbību un īsu plānoto aktivitāšu aprakstu, jāiesniedz līdz 2019. gada 24. septembrim.

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji pievienoti kā pielikums konkursa uzsaukumam, skatīt zemāk tekstā pieejamo Excel failu.

Kā iesniegt pieteikumu?

Ideju pieteikums kopā ar budžeta tāmi jānosūta uz e-pastu agita.kaupuza@lps.lv; formas atradīsiet zemāk tekstā pievienotā dokumentā.

Informācija par projektu

Aktivitātes finansēs no LPS īstenotā un Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” līdzekļiem, kā arī ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansējumu.

Projekts “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” tiek īstenots ES tematiskajā programmā “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un vietējās pašvaldības”. Tā vadošais partneris ir Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padome (CEMR), un tas tiks ieviests līdz 2021. gadam. Līdztekus Latvijas Pašvaldību savienībai projektā iesaistījušies vēl 26 partneri, kas pārstāv gan pašvaldību asociācijas, gan atsevišķas vietējās un reģionālās pašvaldības. Projektā Latvijas pašvaldību auditorijai tiek rīkotas diskusijas un semināri par attīstības sadarbības un izglītības tematiku, kā arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tāpat kopš 2016. gada ik gadus tiek rīkotas Eiropas vietējās solidaritātes dienas, lai informētu pašvaldības un iedzīvotājus par attīstības sadarbību un attīstības izglītību. Ar Eiropas vietējās solidaritātes dienu hartu (latviešu valodā) varat iepazīties Eiropas vietējās solidaritātes dienām veltītajā vietnē.

Vairāk informācijas: Agita Kaupuža, padomniece ES jautājumos (e-pasts: agita.kaupuza@lps.lv; tālr.: 26430718).

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji
Konkursa nolikums