Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Liepāja: videi draudzīgas infrastruktūras nodrošināšanai jābūt ikvienas pilsētas prioritātei

Ņemot vērā smart cities jeb viedo pilsētu attīstības tendences un Eiropas Komisijas (EK) politikas nostādnes videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošanā, Liepājas pilsētas pašvaldība mērķtiecīgi attīsta un labiekārto pilsētvidi par zaļu, veselīgu un iedzīvotājiem draudzīgu dzīves, darba un atpūtas telpu. Liepājas stratēģiskajos plānošanas dokumentos ir definēts, ka, izmantojot mūsdienu viedās tehnoloģijas, pilsēta turpinās pilnveidot drošas satiksmes organizāciju, kā arī veicinās videi draudzīga transporta izmantošanu.

Liepājas pašvaldība pilsētvides infrastruktūras attīstībā izvirzījusi vairākas prioritātes: turpināt pilsētas līmeņa veloceliņu izbūvi saskaņā ar Liepājas pilsētas perspektīvo veloceliņu karti un veicināt velobraucējiem atbilstošas infrastruktūras nodrošinājumu. Tāpat tiek strādāts pie sabiedriskā transporta kustības uzlabošanas, tai skaitā plānots ieviest efektīvu pasažieru uzskaites sistēmu un izstrādāt modernus risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā. Liepājas pašvaldība viedo tehnoloģiju iespējas plāno izmantot arī satiksmes organizēšanā, vairāk lietojot atjaunojamos energoresursus, digitalizējot pašvaldības pakalpojumus un padarot tos pieejamākus.

“Jāuzsver, ka netiešā veidā dažādi veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi pozitīvi ietekmē arī citas jomas pašvaldībā – veicina iedzīvotāju līdzdalību un stiprina piederības izjūtu pilsētai. Pateicoties videi draudzīga pārvietošanās veida izvēlei, pilsētā samazinās gaisa piesārņojums un troksnis. Jo veselīgs un aktīvāks būs liepājnieks, jo veselāka un aktīvāka būs pati Liepāja un tās izaugsme. Turklāt Liepāja kļūs pievilcīgāka ne tikai liepājniekiem, bet arī tās viesiem,” atzīst Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

Viedo pilsētu koncepts un videi draudzīgu pārvietošanās līdzekļu izmantošana ir arī Eiropas Mobilitātes nedēļas 2019 (EMN2019) idejas pamatā, ko Latvijā organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). EMN2019 norisināsies Latvijā un visā Eiropā no 16. līdz 22. septembrim ar mērķi veicināt sabiedrības informētību par pozitīvo ietekmi, vairāk pārvietojoties ar velosipēdu un kājām, kā arī viedo pilsētu attīstību.

Liepājas pašvaldība 2018. gadā ar panākumiem piedalījās EMN Nacionālajā konkursā, kā arī tika izvirzīta Eiropas līmeņa konkursam. Rezultātā paralēli Eiropas Mobilitātes nedēļā īstenotajām aktivitātēm 2018. gadā ieviesti un 2019. gadā turpināti vairāki pastāvīgi pasākumi – izveidoti jauni veloceliņi Krūmu ielā un Grīzupes ielā, izstrādāts skiču projekts veloceliņa un gājēju ietves izbūvei Roņu ielā, pabeigts un nodots ekspluatācijā Kapsēdes ielas, Lielās ielas un tramvaja tilta pārbūves projekts. Nodots ekspluatācijā Lāčplēša dārzs, kur veikta skvēra labiekārtošana, gājēju ietves un celiņa atjaunošana, pabeigti būvdarbi pie Karostas cietuma, risinot apmeklētāju ērtu piekļūšanu, kā arī pabeigta vairāku iekškvartālu iebraucamo ceļu izbūve Spīdolas, Viršu un Mežu ielā.

VARAM aicina pašvaldības, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas un skolas reģistrēt savus labās prakses piemērus aktīvam, mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam jeb viedo pilsētu konceptam vietnē www.mobilityweek.eu, tādējādi piedaloties EMN2019 Nacionālajā konkursā un pretendējot uz Eiropas līmeņa atzinību “European Mobility Week Award” konkursā, īstenojot pasākumus un reģistrējot tos tiešsaistē. 2018. gadā EMN Nacionālajā konkursā piedalījās 27 pašvaldības, uzņēmumi un organizācijas.

Sagatavojusi Sanita Kacuba,

Eiropas Mobilitātes nedēļas 2019 izpildītāja