Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Rēzeknes novada dome pieņēmusi lēmumu par patvaļīgi uzceltas ēkas piespiedu nojaukšanu

Rēzeknes novada domes 2019. gada 30. oktobra ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par patvaļīgi uzceltas ēkas piespiedu nojaukšanu Rēzeknes novadā, pie Gaiduļu ezera. Piespiedu nojaukšanu veiks Rēzeknes novada pašvaldība, un nojaukšanas procesā radušos izdevumus segs īpašnieks – persona, kas veica patvaļīgu būvniecību. Šis ir pirmais šāda veida precedents Rēzeknes novadā.

2013. gada nogalē Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde bija konstatējusi patvaļīgu būvniecību Rēzeknes novadā, Ozolaines pagastā, Gaiduļu ezera aizsargjoslā  – uzsākta guļbūves tipa ēkas būvniecība aptuveni 4 metru attālumā no ezera krasta līnijas, gar ezeru izbūvēts nožogojums, ierīkota tranšeja.

Rēzeknes novada būvvalde 2014. gada jūlijā konstatēja, ka tiek būvēta guļbūves tipa ēka, lapene, laipa un visa teritorija ir iežogota. Īpašniekam tika uzdots pārtraukt būvniecības darbus, taču pēc atkārtotas objekta apsekošanas 2014. gada novembrī tika konstatēts, ka nav ievērots dotais norādījums nekavējoties pārtraukt būvniecības darbus. Būvniecības process tika turpināts  – no iepriekšējās būves apsekošanas laika bija veikta dzelzsbetona atbalstsienas izbūve (48,8 m garumā) pašvaldības ceļa 7609 aizsargjoslā, turpināti guļbūves apdares darbi un veikta grunts uzbēršana no ezera puses.

Būvvalde 2014. gada 11. novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru īpašniekam uzlika par pienākumu līdz 2015. gada 1. maijam nojaukt patvaļīgi uzbūvētās būves. Noteiktajā termiņā lēmums netika izpildīts, tāpēc būvvalde 2015. gada decembrī nolēma brīdināt adresātu par administratīvā akta piespiedu izpildes uzsākšanu 2016. gada 25. janvārī. Arī šajā termiņā lēmums netika izpildīts. Tāpēc adresātam piemērots piespiedu izpildes līdzeklis – piespiedu nauda. Laikā no 2016. gada aprīļa līdz 2018. gada decembrim izdoti 15 izpildrīkojumi. Uzliktā piespiedu nauda nav mudinājusi adresātu izpildīt 2014. gada 11. novembra lēmumu. Tāpēc būvvalde 2019. gada februārī nolēma mainīt piespiedu izpildes līdzekli, sākumā brīdinot adresātu. 2019. gada jūnija nogalē pieņemts lēmums par aizvietotājizpildi. Ar šo lēmumu būvvalde nolēma, ka piespiedu nojaukšanu veiks Rēzeknes novada pašvaldība, un nojaukšanas procesā radušos izdevumus segs īpašnieks – persona, kas veica patvaļīgu būvniecību.

Rēzeknes novada pašvaldības Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019. gada 24. oktobra sēdē un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019. gada 30. oktobra sēdē skatīts jautājums par aizvietotājizpildes procesa īstenošanu.

Rēzeknes novada domes 2019. gada 30. oktobra ārkārtas sēdē nolemts veikt 2014. gada 11. novembra lēmuma piespiedu izpildi līdz 2019. gada 14. novembrim.

Sagatavojušas Inga Aleksandroviča,

Rēzeknes novada pašvaldības

Būvvaldes vadītāja,

Diāna Selecka,

Rēzeknes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste