Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Ventspils pilsētas pašvaldība piesaistīs aizņēmumu deinstitucionalizācijas īstenošanai

8. novembrī Ventspils pilsētas dome nolēma piesaistīt aizņēmumu investīciju projekta īstenošanai, lai izveidotu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanas vietu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Aizņēmumu 260 000 eiro apmērā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” realizācijai 2020. gadā plānots piesaistīt Valsts kasē uz desmit gadiem, un tas nepieciešams pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai.

Ventspilī, Vītolu ielā 21, tiks izveidota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojumu sniegšanas vieta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī Kuldīgas ielā 4 tiks izveidots dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pateicoties šāda projekta iespējām, Ventspilī tiek attīstīta infrastruktūra, atjaunotas vecpilsētas ēkas un to apkārtējā vide.

Projekts paredz pārbūvēt ēku Vītolu ielā 21, izveidojot divus dzīvokļus, lai katrā no tiem varētu dzīvot ne vairāk kā astoņi bērni. Pašlaik bērniem, kuriem nav iespēju dzīvot ģimenē, aprūpi nodrošina Ventspils sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā (BSAC). Pašreizējie apstākļi BSAC neatbilst bērnu ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes modelim, jo bērni dzīvo kopmītnes tipa apstākļos – istabās abās pusēs šauram, garam gaitenim, kas neveicina pareizu priekšstatu par ģimenisku vidi, attiecībām un pienākumiem tajā.

Otrs deinstitucionalizācijas virziens ir jauna dienas aprūpes centra izveidošana Kuldīgas ielā 4. Pēc būvdarbu pabeigšanas dienas aprūpes centrā darbu sāks atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”.

Dienas aprūpes centrs ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan arī pilngadīgām personām ar īpašām vajadzībām. Dienas aprūpes centrā klientiem nodrošina iespēju saturīgi pavadīt dienas aktīvo daļu, pilnveidot vai uzturēt savas prasmes, novērst sociālo izolētību. Ņemot vērā klientu skaita pieaugumu, aktualizējusies nepieciešamība pēc plašākām un klientiem piemērotākām telpām. Salīdzinājumā ar pašreizējām telpām Atpūtas ielā 16 jaunās telpas būs vairāk nekā divas reizes plašākas. Jaunajā dienas aprūpes centrā katru darba dienu vienlaicīgi varēs uzturēties 30 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī vismaz 20 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri pēc izglītības iestādes apmeklējuma varēs piedalīties attīstošās individuālās vai grupu nodarbībās.

Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” tiek realizēts, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 996 tūkst. eiro apmērā (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotāciju 35 tūkst. eiro apmērā (3% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām), Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošina nepieciešamo līdzfinansējumu.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 2019.–2020. gads.

Sagatavojusi Kristiāna Lemberga,

Ventspils pilsētas Sociālā dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste