Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Kuldīgas novadā atbalstīs iedzīvotāju, kultūras un sociālās jomas projektus

Arī 2020. gadā Kuldīgas novadā īstenos projektus iniciatīvu konkursā “Darīsim paši”

Kuldīgas novadā arī šogad rīkos iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”. Pašvaldība konkursu organizē jau kopš 2007. gada. Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā.

Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 800 eiro lielu līdzfinansējumu. Kopumā iecerēts finansiāli atbalstīt 36 iedzīvotāju iniciatīvu projektus.

Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau ap 460 projektu. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

Konkursu “Darīsim paši” arī šogad vadīs un koordinēs Terēza Strauta. Iesniegtos projektus vērtēs un apmeklēs Kuldīgas novada domes apstiprināta konkursa žūrija.

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 6. aprīlim.

 

Kuldīgas novadā līdzfinansēs vēsturisko ēku glābšanu

Arī 2020. gadā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” atbalstītajiem projektiem.

Kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums šogad ēku glābšanai ir 334,2 tūkstoši eiro. 2020. gadā plānots kopumā atbalstīt 51 projekta īstenošanu:

– 31 no jauna iesniegts projekts, līdzfinansējums 2020. gadā kopumā gandrīz 167,5 tūkstoši eiro (pavisam bija iesniegti 34, bet trīs no tiem neatbilda nolikuma prasībām);

– 20 projekti ar kopējo līdzfinansējuma summu 166,7 tūkstoši eiro, no kuriem 15 projektu īstenošana un finansējuma apgūšana ir aizkavējusies ar iesniedzējiem nesaistītu iemeslu rezultātā, tāpēc pagarināts projekta īstenošanas termiņš un līdzfinansējuma apgūšana un izmaksa pārcelta no 2019. uz 2020. gadu, un pieci vairākos gados īstenojami projekti.

 

Kuldīgas novada pašvaldība atbalstīs kultūras jomas biedrības un nodibinājumus

28. februāra Kuldīgas novada domes sēdē nolemts, ka 2020. gadā finansiāli atbalstīs 33 kultūras jomas biedrības un nodibinājumus, kā arī pasākumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 15 000 eiro.

Finansējumu piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir atbalstīt juridiskās personas, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība ir kultūras joma un kas nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, veicina sabiedrības jaunradi un radošumu, veicina Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību, kā arī sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību.

Pašvaldības finansiāls atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, 2020. gadā piešķirts gan dažādiem pasākumiem, piemēram, Starptautiskajam Kuldīgas mākslas festivālam, starptautiskajam kapelu saietam “Kā ir, tā ir”, starptautiskajai alternatīvās modes skatei “Kas Emīlijai galvā?”, festivālam “Ziv zup”, mākslas plenēram “Gleznot prieks IV”, teicējam Ansim Bergmanim veltītajam tautasdziesmu konkursam, Parka svētkiem senioriem Kabiles pagastā, labdarības koncertam “Torņu sasaukšanās Vārmē”, tradicionālo instrumentu spēles meistarklasei Basu tautas namā, pasākumiem Līvijas Rezevskas izstāžu zālē, gleznošanas meistarklasei “Tilts”, Indriķa Zeberiņa piemiņas istabas ekspozīcijas pārveidei Snēpeles muižā, Leģendu naktij Padures muižā u. c., gan biedrību darbības nodrošinājumam un atbalstam.

 

Kuldīgas novada pašvaldība atbalstīs sociālās jomas biedrības un nodibinājumus

28. februāra Kuldīgas novada domes sēdē nolemts, ka 2020. gadā finansiāli atbalstīs 17 sociālās jomas biedrības un nodibinājumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 12 240 eiro.

Finansējumu biedrībām un nodibinājumiem piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.

Pašvaldības finansiāls atbalsts sociālās jomas biedrībām un nodibinājumiem 2020. gadā piešķirts Kuldīgas senioru skolai, Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrībai “Šūpulītis”, Liepājas Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļai, invalīdu biedrībai “Tu vari”, Kuldīgas novada politiski represēto biedrībai, LMSA Kuldīgas nodaļai, Latvijas Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālajai biedrībai, Kuldīgas rajona invalīdu biedrībai, Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienībai “Rumbiņa”, biedrībai “Savējie savējiem”, nodibinājumam “Mamma mammai fonds”, ģimeņu biedrībai “Dzirkstelīte”, Ēdoles invalīdu biedrībai, Snēpeles pagasta ģimeņu biedrībai “Svētelis”, biedrībai “Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra”, biedrībai “Mēs Pelčiem” un Usmas baznīcas atbalsta biedrībai.

Sagatavojusi Kristīne Duļbinska,

Kuldīgas novada pašvaldības

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja