Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Apkopoti Valmieras iedzīvotāju ikgadējās aptaujas rezultāti

No 25. februāra līdz 29. martam norisinājās Valmieras iedzīvotāju ikgadējā aptauja, kurā valmieriešiem un pilsētas draugiem bija iespēja novērtēt Valmierā paveikto, norādīt uz vēl veicamajiem darbiem, kā arī sniegt ieteikumus un idejas pilsētas attīstības veicināšanai. Kā liecina aptaujas rezultāti, ar dzīvi Valmierā apmierināti 91% iedzīvotāju, kuri piedalījās aptaujā.

Izvērtējot 2019. gadā īstenoto darbu nozīmību Valmierā un to aktualitāti, visaugstāk novērtētie darbi, kas saņēmuši visvairāk atzinības kā ļoti nozīmīgi vai nozīmīgi, ir Dzelzs tilta klāja maiņa, Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve un Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas pārbūve.

Izvērtējot nākotnē veicamo darbu prioritāti, par nepieciešamākajiem ir atzīti šādi projekti: Valmieras Kultūras centra pārbūve, vēl divu daudzdzīvokļu īres namu izbūve, jauna āra sporta un aktīvās atpūtas laukuma (pieaugušajiem un bērniem) izveide un grantēto ceļu virsmas apstrāde savrupmāju rajonos.

Iedzīvotāji tika lūgti novērtēt arī Valmierā pieejamo pakalpojumu kvalitāti. Izglītības jomas pakalpojumi visos līmeņos lielākoties novērtēti kā labi un ļoti labi, savukārt veselības aprūpes pakalpojumu novērtējumā dominē vērtējumi "labi" un "viduvēji", relatīvi mazāks skaits iedzīvotāju veselības aprūpi vērtē kā ļoti labu. Arī sociālo pakalpojumu novērtējumā dominē vērtējumi "labi" un "viduvēji", kas varētu būt skaidrojams ar to, ka ar šīm jomām cilvēki parasti saskaras dzīves grūtajos brīžos. Novērtējot Valmierā pieejamos saimnieciskos pakalpojumus, lielākais skaits aptaujas dalībnieku atzinīgi vērtē centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu un pilsētas apgaismojumu.

Atbildot uz jautājumu, ko saimniecisko pakalpojumu jomā vajadzētu uzlabot vai mainīt, iedzīvotāji visbiežāk sniedz ieteikumus par ielu un ietvju seguma uzlabošanu, ielu un ietvju tīrīšanu, zaļo teritoriju sakopšanu, pilsētas sabiedriskā transporta kursēšanas laikiem un biežumu.

Valmieras pilsētvides novērtējumā lielākais skaits respondentu snieguši pozitīvu vērtējumu par ziedu kompozīciju daudzveidību, soliņu izvietojumu un pilsētas rotājumiem. Savukārt būtu uzlabojamas šādas pilsētvides jomas: rotaļu laukumu pieejamība, veloceliņu izvietojums un atkritumu urnu pieejamība suņu ekskrementiem.

Norādot biežāk lietotos saziņas veidus ar Valmieras pilsētas pašvaldību, respondenti visvairāk atzīmējuši klātienes tikšanos, saziņu pa telefonu un saziņu e-pastā.

Šogad iedzīvotāji bija aicināti izteikt viedokli arī vairākos konkrētos jautājumos par pilsētas aktivitātēm. Uz jautājumu, vai gadumijā Valmierā būtu jāšauj salūts, cilvēku uzskati dalījušies. 48% aptaujas dalībnieku to atbalsta, 40% uzskata, ka salūts nebūtu jāšauj, savukārt 12% ir vienalga.

Lai stiprinātu Valmieras zīmolu un vienota tēla virzību, aptaujā iedzīvotāji bija aicināti minēt, viņuprāt, Valmieras galvenās vērtības. Biežāk minētās vērtības, kas asociējas ar Valmieru, ir cilvēki, daba, Gauja, sakopta vide, kultūras dzīve, attīstība, sports un uzņēmējdarbība. Tās ir arī Valmieras zīmola pamatvērtības – daba kā vērtība un labklājība, izaugsme gan pilsētas, gan personiskā līmenī. Trešo pilsētas zīmola pamatvērtību – dzīvesprieku – ataino iedzīvotāju sniegtās atbildes uz jautājumu “Vai esat apmierināti ar dzīvi Valmierā?”. Uz to 91% aptaujāto viennozīmīgi atzinuši: jā!

Aptaujā iegūtie vērtējumi un ierosinājumi tiks izskatīti, ņemti vērā un izmantoti pašvaldības darba plānošanā, lai sadarbību ar iedzīvotājiem veidotu vēl labāku, kā arī kopīgi veicinātu Valmieras attīstību.

Kopumā Valmieras iedzīvotāju aptaujā piedalījās 450 iedzīvotāju, no tiem 67% sievietes un 33% vīrieši. Vairākums – 81% aptaujāto – dzīvo Valmierā un ir pilsētā deklarēti, 8% aptaujāto Valmierā dzīvo, taču nav šeit deklarējuši dzīvesvietu, 7% nedzīvo Valmierā, nav šeit deklarēti, taču pilsētā strādā vai mācās, bet 4% aptaujāto nedzīvo Valmierā, tomēr ir šeit deklarēti. Izlases lielums ļauj datus attiecināt uz visu ģenerālkopu.

Ar detalizētiem ikgadējās Valmieras iedzīvotāju aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties Valmieras vietnē www.valmiera.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedrības līdzdalība – Iedzīvotāju aptauja (šeit).

Sagatavojusi Laura Moča,

Valmieras pilsētas pašvaldības

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste