Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Ar Eiropas fondu atbalstu Vidzemē realizēts ievērojams skaits inovatīvu un jēgpilnu ideju

Kopš Vidzemes plānošanas reģions (VPR) uzsācis starptautisku projektu īstenošanu, attīstīts plašs sadarbības tīkls, kas aptver 232 partnerorganizācijas 28 valstīs. Ievērojamais kontaktu loks ļāvis veiksmīgi īstenot projektus, izmantot piekļuvi plašām zināšanām, pieredzei un to visu ar Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu realizēt Vidzemē.

Atzīmējot Eiropas dienu, veikts apkopojums par nozīmīgākajiem sasniegumiem un projektu idejām, kas pēdējo gadu laikā īstenotas Vidzemes reģionā, izmantojot Eiropas fondu finansiālo atbalstu. Jāatzīmē, ka virkne ideju nesušas īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus gan atsevišķām sabiedrības grupām, piemēram, uzņēmējiem, tūristiem vai iedzīvotājiem lauku teritorijās, gan arī sabiedrībai kopumā. Uzskatām, ka tā ir ne tikai iespēja, bet arī pienākums optimāli izmantot tos resursus un iespējas, ko sniedz atrašanās Eiropas Savienībā.

Mērķtiecīga starpvalstu pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese, labākās Eiropas prakses izmantošana ir viens no ES līdzfinansēto projektu stūrakmeņiem. Partneriem  bieži ir līdzīgas problēmas un izaicinājumi, ko iespējams risināt kopīgi. Pieredzes apmaiņa un spēku konsolidēšana palīdz ievērojami samazināt laiku, lai iegūtu konkrētas problēmas risinājumam nepieciešamās zināšanas un resursus. Tāpat tas palīdz ar lielāku atdevi un daudz efektīvāk īstenot teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējai

Gadu gaitā, pateicoties dažādu projektu aktivitātēm, VPR izveidojies ciešāks kontakts ar reģiona mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Šī mērķgrupa kļuvusi par vienu no prioritārajām arī Eiropas līmenī un solās būt arī turpmāk. Eiropas projekti ļāvuši uz Latviju atvest ārvalstu zināšanas un stiprināt iespēju vietējā mērogā īstenot atbalsta aktivitātes uzņēmējiem inovētspējas sekmēšanai. VPR ir iniciējis dažādu jomu speciālistu sadarbību kokrūpniecības jomā, organizējot apmācības jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, kā arī veicinājis ārvalstu pieredzes apgūšanu. Tāpat caur sekmīgu Eiropas projekta ieviešanu tika rasti pretimnākošāki valsts nosacījumi, palielinot atbalsta apmēru uzņēmējiem Inovāciju vaučera programmas ietvaros.

Uzņēmēji iepazinuši jaunu atbalsta formu un atzinīgi novērtējuši Vidzemes inovāciju brokera sniegto konsultatīvo atbalstu par iespējām attīstīt produktus vai pakalpojumus, piemeklējot potenciālos sadarbības partnerus ārvalstīs. Ir attīstīta starpnozaru sadarbība starp pārtikas, loģistikas un IT klasteriem un to uzņēmumiem, kā arī būtiski stiprinājusies daudzu klasteru pārvaldības un darbības kapacitāte. Veikta klasteru starptautiskā sertifikācija, īstenotas apmācības par vērtību ķēdēm un starpnozaru sadarbību klasteru dalībniekiem, kā arī organizēta starptautiska konference – pirmā šāda starptautiska mēroga klasteru attīstībai mērķētā konference Latvijā.

Īstenojot ES projektus, bijusi iespēja iepazīt bioekonomikas procesu attīstības piemērus citviet Eiropā, tas savukārt palīdzējis efektīvāk rīkoties ar bioresursu daudzveidību Vidzemes reģionā. Viens no pēdējiem sasniegumiem – izstrādāts rīcības plāns zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai Vidzemes reģionā, sadarbojoties VPR un Vides risinājumu institūtam, un uzsākta šā plāna ieviešana.

Vienlīdzīgas iespējas visiem

Jau vairākus gadus Labklājības ministrija kopā ar plānošanas reģioniem sper drosmīgus soļus, īstenojot deinstitucionalizācijas projektu, lai ne tikai pilnveidotu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, bet arī veidotu Latvijas sabiedrību par izglītotu un tolerantu iedzīvotāju kopumu, kurā cilvēks ir unikāla vērtība.

Šķietami sarežģītais jēdziens “deinstitucionalizācija” īstenībā ir stāsts par cilvēkmīlestību, par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu ikvienam. Tas ir stāsts par pieņemšanu un izpratni, par atbalsta sistēmas radīšanu, lai sniegtu iespēju ikvienam cilvēkam dzīvot cieņpilnu dzīvi. Tas ir stāsts par stereotipu laušanu un sabiedrības viedokļu maiņu. Šā stāsta īstenošanā nozīmīgs resurss ir ES struktūrfondi, ar to palīdzību Vidzemē un visā Latvijā tiek veidoti un pilnveidoti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, sniegtas nozīmīgas zināšanas un pieredze sociālās jomas speciālistiem. Pirmie pakalpojumi, kas attīstīti ar ES struktūrfondu atbalstu, Vidzemē jau darbojas un ir teicami novērtēti. Cilvēkiem nepieciešamais atbalsts kļūst arvien pieejamāks.

Iedzīvotājs – sadarbības partneris

Jebkura sadarbības projekta pamatā ir cilvēka labklājība, un jebkura iniciatīva, kas Vidzemē īstenota, fokusēta uz kvalitatīvas sabiedrības veidošanu, kurā ikviens indivīds var pašrealizēties, justies droši un neierobežoti.

Pēdējā laikā, īstenojot projektus, īpaša uzmanība tiek pievērsta pakalpojumu un aktivitāšu veidošanai kopā ar potenciālajiem pakalpojumu izmantotājiem, lai rezultāts būtu jēgpilns un izmantojams.

Pateicoties plašajai ārvalstu partnerībai un iespējai izzināt viņu pieredzi, VPR šobrīd uzsāk strādāt pie tā, lai stiprinātu iedzīvotāju iesaistes mehānismus lēmumu pieņemšanā reģionā. Nule kā noslēgusies pilotaktivitāte, kur aicinājām vietējo sabiedrību iesaistīties viedokļa paušanā par nozīmīgiem kultūras projektiem. Laika gaitā paredzēts īstenot īpašas apmācības vietējām pašvaldībām, lai paplašinātu iedzīvotāju iesaisti lēmumos par valsts un pašvaldību budžeta sadali.

Arī reģionālā attīstība jau sen vairs nedrīkstētu balstīties tikai uz datiem un zinātniskiem pētījumiem, jo tie ne vienmēr atspoguļo realitāti konkrētajā reģionā. Arvien lielāka nozīme ir jāpiešķir iedzīvotāju, tostarp uzņēmēju, jaunienācēju redzējumam. Aktīvi Vidzemes iedzīvotāji un kopienu pārstāvji šobrīd piedalās VPR attīstības programmas izstrādē nākamajam plānošanas periodam. Sadarbībā ar partneriem Eiropā attīstības programmas izstrādē izmantojam tehnoloģiskos risinājumus un iepriekš neizmantotas metodes, kas ļauj stratēģiskāk veidot reģiona attīstību.

Kopā ar iedzīvotājiem iedzīvināta pavisam jauna ideja par alternatīvu pārvietošanās veidu lauku teritorijās, kur sabiedriskais transports nav rentabls un tas kursē pārlieku reti vai nekursē nemaz. Eiropas labā pieredze un vietējo iedzīvotāju individuālās vajadzības kombinācijā ar finansiālo atbalstu rezultējušies eksperimentā, lai testētu jaunu un Latvijai vēl mazpazīstamu risinājumu – "transports pēc pieprasījuma". Nereti ES līdzfinansētas iniciatīvas, testētas mazās kopienās, var kļūt par valsts nozīmes aktivitātēm, rosinot pārmaiņas gan sabiedrībā, gan arī politikas dienaskārtībā.

Energoefektīvs dzīvesveids

Kopš pērnā gada nogales Eiropā aktuāls ir zaļais kurss, kas nozīmē pāreju uz ilgtspējīgu zaļo ekonomiku un klimatneitralitāti 2050. gadā. Jau vairākus gadus ar starptautisku projektu palīdzību un ciešā sadarbībā ar Vidzemes reģiona pašvaldībām uzmanība vērsta uz nozīmīgākajiem energopārvaldības principiem, tostarp energoplānu sagatavošanu, finansēšanas modeļu un tehnoloģiju izvēli ēku energoefektivitātes uzlabošanai, viedu ēku apsaimniekošanu un siltumapgādes nodrošināšanu. Mājsaimniecībām un skolēniem veidota izpratne par energoefektīva dzīvesveida nozīmi un ieguvumiem. Plecu pie pleca līdzdarbojoties ar citu ES valstu ekspertiem, izveidota VPR enerģētikas vīzija un ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku 2050. gadam.

Vērtību apzināšana un prasme bagātināt tūrisma piedāvājumu

Tūrismā ES projekti sekmējuši uzņēmēju un pašvaldību sadarbību kopīgu tūrisma produktu veidošanā, tādējādi veidojot viendabīgāku un tūristam saprotamāku, pievilcīgāku piedāvājumu. Par vērtīgiem atzīti semināri, meistarklases un citi izglītojošie pasākumi, kas organizēti, lai stiprinātu uzņēmēju zināšanas, bet kurus apmeklēt varējis jebkurš interesents.

Vidzemes reģionā veiksmīgs piemērs ir vairāki projekti, kuros paveiktais darbs palīdzējis attīstīt reģionālo tūrisma piedāvājumu, izceļot Hanzas laika mantojumu, – projektā “Hansa” veiktas nozīmīgas vēstures dokumentu izpētes, bet “Via Hanseatica” tūrisma maršruts ar papildu gastronomisko “Taste Hanseatica” gardēžu ceļu ir lielisks reģiona, vairāku pašvaldību un uzņēmēju sadarbības piemērs, izveidojot kopīgu tūrisma piedāvājumu.

Brīnišķīgs pārrobežu sadarbības projekta piemērs ir arī garās distances pārgājienu maršruts “Mežtaka”. Vidzemei, kas tik bagāta mežiem, izveidotais pārgājienu maršruts ir lielisks stimuls dabas tūrisma attīstības jomā.

Tāpat ar ES projektu palīdzību Vidzemē sakārto tūrisma objektus un infrastruktūru, kas ļauj piedāvāt kvalitatīvāku tūrisma pakalpojumu. Tā, piemēram, “Industriālā mantojuma” projektā Līgatnē izveidots pilnīgi jauns tūrisma objekts – papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis, bet Kocēnu novadā, apvienojot divu projektu spēkus, Zilākalna ūdenstornis atdzimis Kultūrvēstures un apmeklētāju centra veidolā.

***

Šie ir tikai daži no VPR sasniegumiem, īstenojot ES līdzfinansētos projektus šajā plānošanas periodā, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Aicinām iepazīties ar idejām un iniciatīvām VPR mājaslapā www.vidzeme.lv; informāciju par šobrīd īstenošanā esošajiem projektiem un aktualitātēm atradīsit sadaļā “Projekti”.

Sagatavojusi Anita Āboliņa,

Vidzemes plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste