Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

1. jūnijā Baložos tiks uzsākti šovasar Ķekavas novadā vērienīgākie ielu pārbūves darbi

1. jūnijā Baložos, Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, tiks uzsākti šovasar Ķekavas novadā vērienīgākie būvdarbi, lai pārbūvētu ielas, izbūvētu jaunu apvienoto gājēju un veloceliņu un gājēju ietves, jaunu ielu apgaismojumu, nomainītu komunikāciju tīklus, sakārtojot arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Vienlaikus ar šiem darbiem izbūvēs arī jaunu siltumtrasi. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks labiekārtota teritorija – iestādīti jauni koki un iesēts jauns zālājs, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veloturētāji un  paviljoni autobusu pieturām.

Lai iedzīvotāji vienkopus varētu sekot līdzi aktuālajai informācijai par šo ielu pārbūvi un ar to saistītajām ceļu satiksmes organizācijas izmaiņām, Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv izveidota sadaļa “Ielu pārbūve Baložos” (zem lielās sadaļas “Attīstība”).

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, būvdarbi notiks Jaunatnes ielā posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai, kā arī Uzvaras prospektā no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai.

Atbilstoši projektam Uzvaras prospektā tiks pārbūvēta iela, vienā ielas pusē izbūvēs gājēju ietvi, bet otrā – apvienoto gājēju un veloceliņu, izbūvēs jaunu ielas apgaismojumu, drošas gājēju pārejas trijos ielu krustojumos (izveidojot platus ātruma samazināšanas vaļņus) un jaunu lietusūdens novadīšanas sistēmu. Ņemot vērā akūto autostāvvietu trūkumu pilsētā, šajā ielā tiks izbūvētas papildu autostāvvietas un pārbūvēts stāvlaukums pie Baložu pilsētas pārvaldes.

Lai iedzīvotājiem turpmāk nodrošinātu nepārtrauktu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, šo būvdarbu laikā sakārtos arī vecos 5 metru dziļumā esošos komunikāciju tīklus. Vienlaikus ar šo projektu tiks izbūvēta jauna siltumtrase, kas notiks cita projekta ietvaros, ko realizē SIA ”Baložu komunālā saimniecība”. Ņemot vērā tieši šos apjomīgos un sarežģītos komunikāciju tīklu sakārtošanas būvdarbus, diemžēl ir nepieciešama atsevišķu koku nozāģēšana, jo tie atrodas būvdarbu zonā, kā arī uz esošajiem, pārbūvējamajiem komunikāciju tīkliem.

Strādājot pie būvprojekta, pašvaldības speciālisti kopā ar projektētāju raudzījās, lai būvdarbi pēc iespējas mazāk skartu zaļo zonu un tiktu saglabāti koki. Tā, piemēram, tika atrasta iespēja, kā pasargāt veco ozolu K. Barona un Uzvaras prospekta stūrī, kā arī senatnīgo ābeli pie Baložu pilsētas pārvaldes ēkas. Būvdarbu gaitā paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, tostarp iestādot jaunus kokus un apstādījumus.

Pilsētvides apzaļumošanā talkā tiek aicināti arī Baložu un Titurgas iedzīvotāji. Viņi varēs piedalīties pašvaldības koku stādīšanas akcijā “Iestādi koku”, kas notiks Pasaules talkas dienā – 19. septembrī. Akcijas laikā pašvaldība dāvinās iedzīvotājiem koku un dekoratīvo krūmu stādus, mietiņus koku atsaitēšanai, kā arī augsni stādīšanas vietas ielabošanai.

Uzsākot būvdarbus, nākamnedēļ Uzvaras prospektā divos posmos apmēram 50 m garumā autosatiksme notiks maiņvirziena kustībā, bet visu būvdarbu laiku automašīnām būs aizliegts apstāties Uzvaras prospektā, sākot no 11. mājas (VET aptieka un kafejnīca), par šīm izmaiņām ceļa zīmes izvietos vienu dienu iepriekš. Tāpat tiks demontēts vecās ietves bruģis un atraktas pazemes komunikācijas, lai precizētu to dziļumus un novietojumus.

Savukārt Jaunatnes ielā, pēc Attīstības un būvniecības pārvaldes teiktā, tiks izbūvēta iela ar asfalta segumu, izbūvēs jaunu gājēju ietvi un jaunu ielas apgaismojumu, jaunu ūdensvada un lietusūdens novadīšanas sistēmu.

Attiecībā uz ceļu satiksmes organizāciju – jau šobrīd Jaunatnes ielā uzstādītas ceļa zīmes, kas nosaka, ka ielas abās pusēs ir spēkā jaunās ceļa zīmes “Braukt aizliegts”, vienlaikus paredzot maiņvirziena kustību uz un no uzņēmuma SIA “Baltās naktis” stāvlaukuma (no Rīgas ielas puses). Savukārt nākamajā nedēļā Jaunatnes ielā tiks norakti ielas grunts slāņi un nocirsti vairāki koki ielas aizsargjoslā, kur izbūvēs gājēju ietvi un jaunus komunikāciju tīklus.

Būvuzņēmējs ziņo, ka nākamnedēļ paredzēto darbu laikā netiks traucēta ūdensapgāde, bet iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām. Tāpēc iedzīvotāji aicināti sekot līdzi informācijai Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos – interneta vietnē, Ķekavas novada Facebook lapā vai informatīvajā izdevumā “Ķekavas Novads”.

Kā norāda Attīstības un būvniecības pārvalde, par ierobežojumiem un apgrūtinājumiem satiksmes organizācijā, kas gaidāmi būvdarbu nākamajā nedēļā, aktuālā informācija pašvaldībai būs pieejama katru ceturtdienu.

Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūve notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta palīdzību, kura mērķis ir sakārtot ielu infrastruktūru, lai šajā novada teritorijā attīstītos, paplašinātos esošie un ienāktu jauni uzņēmumi, kas novada iedzīvotājiem sniegtu jaunas darba vietas un veicinātu novada kopīgo izaugsmi.

Projekts nr. 3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiek īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Šā projekta realizēšanai apstiprinātās plānotās kopējās projekta izmaksas ir 1 760 179,08 eiro, no kurām ERAF finansējums – 408 496 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 157 671,05 eiro, pašvaldības finansējums – 1 169 985,07 eiro, neattiecināmās izmaksas – 24 026,96 eiro. Projekta attiecināmo izmaksu segšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Sagatavojusi Vineta Vītoliņa,

Ķekavas novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību vadītāja