Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju (IKT) asociācija (IKT Asociācija) ir brīvprātīga profesionāla asociācija, kas darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) struktūrvienība, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, LPS statūtus un Nolikumu.

IKT Asociācijas mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību IKT sektora vadītājus un darbiniekus, lai:

 1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes apmaiņu un pašvaldību attīstību;
 2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;
 3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;
 4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;
 5. pārstāvētu pašvaldību IKT intereses valsts un privātā IKT sektorā;
 6. organizētu kopīgos pašvaldību IKT iepirkumus;
 7. pārstāvētu pašvaldību IKT intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, citās starptautiskajās profesionālajās IKT pārstāvošās institūcijās.

Pašvaldību IKT Asociācijas dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās IKT Asociācijā un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Asociācijas Priekšēdētāja - Ilze Āboliņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” vadītāja,  e-pasts: ilze.abolina@ikt.lps.lv 

Asociācijas valde:

 • Egons Spalāns, Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izpilddirektora vietnieks;
 • Juris Joksts, Cēsu novada pašvaldības Digitālā centra vadītājs;
 • Iveta Lapiņa, Liepājas valstspilsētas pašvaldības IT daļas vadītāja;
 • Arnis Gulbis, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” direktors;
 • Aleksejs Jukums, Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs;
 • Juris Sniķers, Līvānu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs.

IKT Asociācijas sekretariāta funkcijas veic LPS padomnieks Guntars Krasovskis, guntars.krasovskis@lps.lv, mob.tālr.: 29104238

Iepriekšējais
Nākamais

Notika Latvijas pašvaldību IKT asociācijas dibināšanas sanāksme

2023. gada 8. novembrī Jelgavā norisinājās Latvijas Pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (IKT asociācija) dalībnieku pirmā sapulce, kur piedalījās 65 pārstāvji no 38 pašvaldībām. Saskaņā ar IKT asociācijas nolikumu, sapulces dalībnieki ievēlēja asociācijas valdi, nosakot tās pilnvaru laiku uz četriem gadiem. Par asociācijas valdes priekšsēdētāju ievēlēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jelgavas digitālā centra vadītāja Ilze Āboliņa, valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pildīs Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Egons Spalāns,  par valdes locekļiem ievēlēti: Cēsu novada pašvaldības Digitālā centra vadītājs Juris Joksts, Liepājas valstspilsētas pašvaldības IT daļas vadītāja Iveta Lapiņa, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” direktors Arnis Gulbis, Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs Aleksejs Jukums un Līvānu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs Juris Sniķers.

“Ir gandarījums, ka beidzot Latvijā ir izveidota oficiāla pārstāvniecība pašvaldību IKT jomas profesionāļiem, kas paver plašas iespējas tālākai nozares attīstībai. Asociācija pretendē uz to, lai kļūtu par nozīmīgu spēlētāju IKT sektorā valstiskā līmenī, ļaujot arvien skaidrāk izprast pašvaldību lomu viedo risinājumu ieviešanā un izaugsmē. Ja līdz šim pašvaldību IT profesionāļiem pietrūka balss skaļuma, stāstot par savām vajadzībām un attīstības plāniem, tad līdz ar asociācijas izveidošanu šī vienotā balss ir iegūta. Turpmāk nozares profesionāļiem būs iespēja kopīgi lemt par prioritātēm un prezentēt tās atbildīgajām institūcijām valsts pārvaldē,” IKT asociācijas dibināšanu komentē Latvijas Pašvaldību savienības Padomnieks komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Guntars Krasovskis. 

Uzsākot darbu IKT asociācijas valdes priekšsēdētājas amatā, Ilze Āboliņa uzsver: “IKT asociācijas dibināšana ir nozīmīgs notikums visiem pašvaldību IT profesionāļiem, kuri turpmāk tiks vienoti pārstāvēti sarunās ar valsts pārvaldes institūcijām un potenciālajiem sadarbības partneriem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Neskatoties uz to, ka šobrīd Latvijas pašvaldību digitālais briedums ir ļoti atšķirīgs, viss sākas ar izpratni, ka šī ir joma, ko nepieciešams attīstīt, ieguldot finanšu resursus un cilvēku jaudu. Asociācijas darbība veicinās starppašvaldību pieredzes apmaiņu un kopīgu problēmjautājumu risināšanu, lai perspektīvā arī tās pašvaldības, kur IKT attīstība ir notikusi kūtrāk, sasniegtu līmeni, kas būtiski uzlabos iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu plānošanu un pārraudzību. Savukārt pašvaldībām, kas jau līdz šim ir aktīvi strādājušas pie dažādu risinājumu ieviešanas, ir radīta komunikācijas platforma savstarpējai informācijas apmaiņai, iespējai veidot kopīgus projektus un pārņemt pozitīvo pieredzi. Jāuzsver, ka Jelgavas valstspilsēta bija viena no pašvaldībām, kas aicināja veidot IKT asociāciju, lai līdzsvarotu nozares attīstības iespējas Latvijā. Pašvaldības IKT jomā ir sadarbības partneri nevis konkurenti, tāpēc vienota pieeja interešu pārstāvniecībā ļaus panākt labvēlīgus risinājumus gan projektu vadībā, gan finanšu resursu piesaistē. Pēdējais pusotrs gads ir pierādījis, ka viens nav cīnītājs, spēks ir komandā, izpratnē un motivācijā, kas piemīt mūsu asociācijas dalībniekiem. Lai veicinātu attīstību, pašvaldībām ir jāpārstāv savas intereses, jāpamato viedo tehnoloģiju ieviešanas nozīme un praktiskos piemēros jādemonstrē nozares izaugsmi. IKT asociācijas valdes pirmais uzdevums ir vienoties par asociācijas darba prioritātēm un radīt ērtus apstākļus pašvaldību sadarbībai ikdienas procesos.”

Latvijas Pašvaldību IKT asociācija ir 2023. gada oktobrī izveidota un Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē apstiprināta brīvprātīga profesionāla asociācija, kas darbojas kā LPS struktūrvienība un apvieno IT profesionāļus no 41 Latvijas pašvaldības. IKT asociācijas mērķis ir sekmēt pašvaldību IKT sektora vadītāju un darbinieku savstarpējo sadarbību, paaugstināt dalībnieku kvalifikāciju, piedalīties LPS lēmumu izstrādē un izpildē, rūpēties par asociācijas dalībnieku tiesisko aizstāvību, pārstāvēt pašvaldību IKT intereses valsts un privātā IKT sektorā, organizēt kopīgos pašvaldību IKT iepirkumus, kā arī pārstāvēt pašvaldību IKT intereses ES, Eiropas padomes un citās starptautiskajās profesionālajās IKT pārstāvošās institūcijās

JVPI “Jelgavas digitālais centrs”