Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos – Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs).

E-pasts: ivo.virsis@valmierasnovads.lv

Tālrunis: 26312008.

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 8. janvārī (2020) – tiešraidē no LPS

LPS 2021. gada pirmā tiešraide bija Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme-seminārs 8. janvārī, kurā piedalījās vairāk nekā pusotra simta interesentu (160 videotiešraides pieslēgumi).

Sanāksmi atklāja LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe, kuri informēja par aktualitātēm un LPIA Valdes sēdē lemto. Arī nākammēnes LPIA sanāksme 5. februārī notiks attālināti.

Šajā reizē Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare iepazīstināja ar pašvaldību budžetiem un aizņēmumu mērķiem 2021. gadā. Šogad saglabātas galvenās aizņēmumu prioritātes, un pašvaldības var pretendēt uz aizņēmumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektiem, aizņēmumiem pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības vai paplašināšanas projektiem, aizņēmumiem izglītības iestāžu, tajā skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas, investīciju projektiem, aizņēmumiem Covid seku mazināšanas investīciju projektiem, t. sk. būvprojektu izstrādei ES projektiem, aizņēmumiem vienam prioritāram investīciju projektam un aizņēmumiem budžeta un finanšu vadībai. Kopējais pašvaldību aizņēmumu palielinājums ir 268 milj. eiro, kas ir par 150 miljoniem vairāk, nekā tika plānots vidējā termiņā. Piešķirtajiem vidējā termiņa aizņēmumiem aizņēmuma nosacījumi nav mainīti.

Par aizņēmumiem pašvaldībām ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem nr. 456 informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša. Viņa uzsvēra, ka šogad lielākais aizdevumu apjoms plānots pašvaldību ēku energoefektivitātei, transporta infrastruktūras attīstībai, attālinātajiem pakalpojumiem (IT), iedzīvotāju pieslēgumiem ūdenssaimniecībai, izglītības iestādēm higiēnas prasību nodrošināšanai, pakalpojumu infrastruktūras pārskatīšanai un pielāgošanai pēc administratīvi teritoriālās reformas, pašvaldību īres dzīvokļu būvniecībai ārpus Rīgas plānošanas reģiona, pašvaldību meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai vai jaunas sistēmas būvniecībai un būvprojektu izstrādei (lieliem investīciju projektiem).

ES finanšu līdzekļu piesaistes iespējas, tajā skaitā no Atveseļošanās fonda līdzekļiem reģioniem, raksturoja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ESSFKF jautājumos Armands Eberhards. Viņa un pārējo ziņotāju prezentācijas varat izpētīt zemāk.

Noderīgu informāciju jauniešiem par dažādām apmācības programmām sniedza “AVANTIS” vadītāja Ilona Bičevska, aicinot 16. un 17. janvārī uz bezmaksas meistarklasi par foto un video montāžu. Citus sadarbības piedāvājumus atradīsit viņas prezentācijā zemāk.

LPIA sanāksmes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

YMH jauniešu apmācības
FM Pašvaldību aizņēmumi 2021.gadam
VARAM Aizdevumi pašvaldībām
FM Atjaunošanas un noturības mehānisms (ANM/RRF)
Protokols