Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs (Madonas novada pašvaldības izpilddirektors)

E-pasts: ugis.fjodorovs@madona.lv

Tālrunis: 28382616

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīga: Rita Logina (izpilddirektora vietniece);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads), priekšsēdētāja vietniece;

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

Pierīgas reģions: Kristaps Ločs (Mārupes novads), priekšsēdētāja vietnieks.

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību izpilddirektori 3.jūnijā tiksies Viļānos

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) jūnija sanāksme notiks Rēzeknes novada Viļānos.  Galvenā uzmanība sanāksmē tiks veltīta publisko iepirkumu jomai. 

Sanāksme notiks Viļānu Kultūras namā.

Darba kārtība:

09.30    Dalībnieku reģistrācija

10.00    Novada prezentācija- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka,   izpilddirektors Jānis Troška

10.30    LPIA valdes informācija – LPIA priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs

10.35    CO2 mērītāji, to rādījumi un iespējas turpmākai izmantošanai - Mesh grupas uzņēmumu vadītājs Arnis Glāznieks un  Mesh Energopārvaldība pārstāvis Aigars Lukss

10.55    Mikromobilitātes risinājumi inovatīvai pilsētai.  ProVision Baltic SIA pārstāvis Kalvis Voselis.

Publiskie iepirkumi

11.15    Virzoties uz gudriem risinājumiem- Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Zināšanu un Tehnoloģiju pārneses speciāliste Lienīte Litavniece un Inženierzinātņu institūta direktors asoc.prof. Sergejs Kodors.

12.00    RTU vadošā pētniece Diāna Bajāre.                              

12.30    Publisko iepirkumu likuma grozījumi, aktualitātes- IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Oga

13.20    Pauze   

 13.40   Zaļais publiskais iepirkums  - VARAM  Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte Inese Pelša.

14.10    Aktualitātes, īpaši par izmaksu sadārdzinājumu (jau no 2021.gada oktobra) un termiņa pagarinājuma pamatotību ES fondu projektos, par līgumu laušanas pamatotību u.c.aktualitātēm – CFLA Sociālās infrastruktūras departamenta direktors Edgars Kalbergs.

14.30    Kolēģu pieredze- Salaspils novada PII (koka būves) stāsts- arhitekts Miķelis Putrāms un  Salaspils novada izpilddirektora vietnieks Mairis Kolāts.

 

Jautājumi/atbildes/diskusijas