Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 11 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce

Norises datums: 12. decembrī 

Norises laiks: sākums plkst. 11

Norises vieta: Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, Jūrmala

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) sapulce un apvienotā LPPA un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēde

I Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) sapulce

Darba kārtība:

10:30                Dalībnieku reģistrācija

11:00                Sapulces atklāšana

R.Sproģe, Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece

J.Lediņš, Jūrmalas domes deputāts

G.Kaminskis, LPS priekšsēdis

11:10               Pārskats par paveikto, aktuālie jautājumi un turpmākie darbi

M. Dadzis, LPPA Valdes priekšsēdētājs

11:30                LPPA Valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Valdes locekļa vēlēšanas

M. Dadzis, LPPA Valdes priekšsēdētājs

11:45                  Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) aktivitāte „Publisko ūdeņu pārvaldība“ un Piekrastes pašvaldību dalība tajā

J.Rudzītis, LVAF direktors

G.Lukstiņa, LPPA sekretāre

12.00           Kājāmgājēju maršruta gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā pirmā gada rezultāti un turpmākā sadarbība ar pašvaldībām

J.Smaļinskis - Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs", vides un tūrisma projektu eksperts

12:20           Citi jautājumi, nākamā kopsapulce, u.c.

12:30           Pauze

                                                           

II Apvienotā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēde

Darba kārtība:

13:00                  Ievadvārdi

LPPA Valdes priekšsēdētājs I.Urtāne, VARAM, telpiskās plānošanas departamenta direktore

13:05                  Jūras plānojuma izstrāde un pašvaldību pārvaldījumā esošās jūras piekrastes daļas un jūras telpas plānošana

I. Urtāne, VARAM, VARAM, Telpiskās plānošanas departamenta direktore

13:30                 Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. - 2017. gadam -  izpilde, turpmākie Piekrastes telpiskās attīstības stratēģiskie jautājumi un no pamatnostādnēm izrietošie darbi, diskusijas un pateicība par padarīto

K. Kedo, VARAM, Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja

I. Urtāne, VARAM, Telpiskās plānošanas departamenta direktore

Diskusijā piedalās Piekrastes pašvaldības, ministriju un  plānošanas reģionu pārstāvji, u.c., vada G.Lukstiņa, LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

14:15                Dzintaru koncertzāle un Lielupes osta - iepazīšanās ar Jūrmalas paveikto

J.Lediņš, Jūrmalas domes deputāts

15:30                Noslēgums

 

Gunta Lukstiņa,

LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos