Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde 21. maijā (2020)

21. maijā attālināti notika LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, kurā pašvaldības videotiešraidē tika informētas par papildu aizņemšanās iespējām un nosacījumiem Covid-19 izraisīto negatīvo ekonomisko seku mazināšanai.

Videoierakstu var noskatīties LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit, sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Komitejas sēdē tika izskatītas aktualitātes pašvaldību aizņēmumos 2020. gadā saistībā ar valdības apstiprināto aizņēmumu limita palielinājumu par 150 miljoniem eiro – gan Eiropas Savienības (ES) fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pieteiktajiem pašvaldību investīciju projektiem. Darba kārtībā bija iekļauti arī jautājumi par aizņēmumiem pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības un paplašināšanas mērķprogrammā un par ES fondu finansējuma pārdalēm VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs.

Informējot par aktualitātēm pašvaldību aizņēmumos, Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare norādīja, ka ES vai citas finanšu palīdzības augstas gatavības projektiem sadarbības iestāde vai līgumslēdzējs par projekta īstenošanu var palielināt projekta attiecināmās izmaksas pašvaldības līdzfinansējuma daļā, ja tiek izpildīti divi nosacījumi: saņemts atbildīgās iestādes atzinums par projekta augstu gatavību un īpašu tautsaimniecības nozīmi; saņemts VARAM pozitīvs atzinums par projekta atbilstību ATR un ilgtspējīgai novada attīstībai. Pēc šo atzinumu saņemšanas sadarbības iestāde/līgumslēdzējs veiks atbilstošus grozījumus vienošanās dokumentā vai līgumā par projekta īstenošanu. Šāda kārtība nepieciešama, lai saglabātu valsts budžeta likumā noteikto nosacījumu, ka aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu, un aizņēmuma pieprasījums tiek iesniegts pēc grozījumu veikšanas vienošanās/līgumā.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktors Mārtiņš Brencis uzsvēra, ka pirms grozījumu ierosināšanas ir jāaprēķina un jāizvērtē nepieciešamība palielināt attiecināmās izmaksas. Pašvaldībām jāielāgo četras svarīgas lietas: aizņēmuma apjoms pieejams attiecināmo izmaksu apmērā, t. sk. var segt neattiecināmas izmaksas; avansā var saņemt līdz pat 90%; var saņemt avansu un atmaksas par iesniegtajiem starpmaksājumiem līdz pat 90% no ES fonda un valsts līdzfinansējuma; tikai tad, ja projektā izmantoti pieejamie finanšu resursi, var izmantot aizdevuma iespēju. Uz attiecināmajām izmaksām var pārcelt izmaksas, kas atbilstoši attiecīgajiem MK noteikumiem pēc būtības ir attiecināmas; pārsniedz projektam piešķirto kvotu; iepirkuma rezultātā radies pamatots izmaksu pieaugums; nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai. M. Brencis aicināja pašvaldības sazināties ar CFLA projekta vadītāju vai iestādes vadību, lai visus neskaidros jautājumus risinātu darba gaitā.

VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits pastāstīja par VARAM aizņēmumu mērķprogrammu pašvaldību investīciju projektiem un Ministru kabineta 12.05.2020. noteikumiem nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Ministrijas izstrādātā kārtība, kādā pašvaldībām izsniegs valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai Covid-19 dēļ, paredz atbalstu četriem mērķiem: ēku energoefektivitātes pasākumiem, transporta infrastruktūras attīstībai, jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai un pieslēgumiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Galvenais atbalsta saņemšanas nosacījums ir projekta gatavība, kā arī pašvaldībai jāparedz 25% līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai, 30% aizdevuma īpatsvars, ko plānots izmantot šogad, un būvdarbi jāuzsāk līdz šā gada 31. decembrim, bet pats projekts jāīsteno līdz 2021. gada 31. decembrim. Projektus pašvaldības var iesniegt VARAM katru mēnesi līdz 1. datumam (pirmais termiņš – 1. jūnijs).

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo bērnudārzu paplašināšanai valsts budžeta aizdevuma piešķiršanai Raivis Bremšmits atklāja, ka no 22 projektiem, kas bija iesniegti VARAM izvērtēšanai, tiks atbalstīti 15 projekti 11 pašvaldībās. Valsts budžetā šogad tam iezīmēti nedaudz vairāk par 7,5 miljoniem eiro, nākamgad – 12,3 miljoni un 2022. gadā – 645 tūkstoši. Kopā trijos gados ieguldot 20 miljonus eiro, bērnudārzos varēs nodrošināt papildu vietas 2197 bērniem.

VARAM Investīciju politikas departamenta direktore Svetlana Sergejeva informēja par ES fondu finansējuma pārdalēm un risinājumiem Covid-19 seku mazināšanai ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs. Viņa atzīmēja, ka atbilstoši specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) 3.3.1. un 5.6.2. šobrīd vērtēšanā esot 52 projekti, kuriem nepieciešamais finansējums lēšams ap 40 miljoniem eiro. Šobrīd akceptu valdībā gaida ministrijas iesniegtais priekšlikums par to, ka visām atlasēm, kas uzsāktas pirms ārkārtas situācijas, projekta precizējums jāpieņem līdz 1. jūlijam, bet lēmums par projekta apstiprināšanu – līdz 31. jūlijam.

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

 

FM - Pašvaldību aizņēmumu aktualitātes
VARAM - Kārtība, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai saistībā ar Covid-19 izplatību
VARAM - Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu bērnudārzu būvniecībai vai esošu bērnudārzu paplašināšanai valsts budžeta aizdevuma piešķiršanai