Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS IT apakškomitejas sēde 20.aprīlī (2016)

2016.gada 20.aprīlī notika LPS IT apakšškomitejas sēde, kurā galvenais izskatāmais jautājums bija “ĢIS pašvaldībās”. Tā bija diskusija, kurā bez pašvaldību pārstāvjiem piedalījās Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vadība, Valsts zemes dienesta pārstāvji, Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji. Galvenā apspriežamā problēma - Dati, kuri pašvaldībām nepieciešami to funkciju veikšanai un, atbilstoši normatīviem, pašvaldībām ir pieejami bez maksas, ir arī jābūt pieejamiem bez maksas neatkarīgi no to saņemšanas veida (pieslēgums datu bāzei, FTP, WEB servisi).

Piemēram:

LĢIA nodrošina WMS servisus gan jaunākām ortofoto kartēm, gan Topogrāfiskam plānam, bet, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.527 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība”, pašvaldībām tas ir maksas pakalpojums.

Uz šo argumentu saņēmām atbildi, ka pagaidām neviena pašvaldība vēl nav pat izteikusi vēlmi pieslēgties un testēt WMS servisus, nerunājot jau par regulāru datu saņemšanu. Tāpēc tās pašvaldības, kurām ir vēlme saņemt datus no ģeoportāla WMS servisu veidā, var rakstīt pieteikumu uz e-pastu: info@lgia.gov.lv.

Ģeoportāla WMS datu saņemšana tiešām ir par maksu, bet šobrīd norisinās trīspusējas sarunas starp LĢIA-VARAM-VRAA, lai noslēgtu starpresoru vienošanos, ka LĢIA dati varētu būt pieejami pašvaldībām bez maksas VRAA sistēmā TAPIS (arī WMS servisu veidā). Tiesa, sarunas vēl ir saskaņošanas procesā un datums, kad tāda iespēja būs, vēl nav zināms.

Valsts zemes dienests jau šobrīd nodrošina Kadastra datu saņemšanu pašvaldībām bez maksas (izvieto tos uz FTP servera, no kuries šdati tālāk nonāk ZZ dats dažādās aplikācijās), Runājot par datu saņemšanu WEB servisu veidā, VZD pārstāvji apgalvoja, ka pašvaldībām būtu iespējams izmantot savos pakalpojumos kadastra datus par konkrēto personu tādā apjomā, kādā tie ir pieejami jebkurai privātpersonai vietnē www.kadastrs.lv Tiesa, šo apgalvojumu vēl vajadzētu nostiprināt arī kādā dokumentā, jo pagaidām tas ir tikai mutisks paziņojums.

Web servisu izmantošana ir aktuāla pašvaldībām, kurām pašām ir iespēja savās sistēmās tos apstrādāt un uz to pamata piedāvāt tālāk jau pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. Kā vienu no daudzajiem pozitīvajiem piemēriem var minēt Kocēnu novada pašvaldību, kurā Ir izstrādāta Kocēnu novada Ģeogrāfiskā informācija sistēma http://gis.koceni.lv. Sistēma pieejama gan kā tīmekļa pārlūka aplikācija, gan kā darbvirsmas aplikācija (QGIS) profesionāliem datu apstrādes un kompleksas analīzes lietojumam. Lai nodrošinātu sistēmas komponenšu aizvietojamību sistēma ir realizēta izmantojot Open Geospatial Consortium standartus un rekomendācijas datu apmaiņā un formātos. Sistēmā darbinieki strādā ar teritorijas plānojumiem, Topogrāfisko karti, Open Street Map, Ortofoto , kadastru, zonējumu, klasificētām aizsargjoslām, pieminekļi un ainavas, ūdensvadi un kanalizācija, aizsargjoslas, reljefs u.c. Sistēma izstrādāta pilnībā uz atvērtajām tehnoloģijām un standartiem, izmantojot servera pusē: (Debian, PostgreSQL, MapServer, Python, u.c. Un Lietotāju darbinieku pusē QGIS, kas arī ir darbināms uz visām populārajām Windows, Linux, MacOS X.

Pateicoties atvērtajiem standartiem datus iespējams importēt no Valsts Zemes dienesta, Valsts adrešu reģistra telpiskos datus (punktveida objekti (ēkas) un segmentveida objektus (robežas, ielas, ceļi)) un izmantot šos datus savām vajadzībām. Pateicoties atvērtās programmatūras licencēšanas noteikumiem, nav nekādu izmaksu par licencēm un to lietošanu. Tāpat iespējama ĢIS datu apmaiņa ar VARAM un VRAA projekta veidotā jauno TAPIS sistēmu.

Sēdes videoieraksts: