Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS IT apakškomitejas sēde - ZZ Dats par VPS un VARAM par pakalpojumu MK noteikumiem (2017)

2016. gada 26. jūlijā notika LPS IT apakškomitejas sēde – pirmā pēc pašvaldību vēlēšanām. Kā jau ierasts šādos brīžos, notiek arī LPS komiteju un apakškomiteju vadītāju apstiprināšana. Par Informātikas jautājumu apakškomitejas vadītāju sēdes dalībnieki vienbalsīgi apstiprināja Gunāru Kurloviču – Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku, kurš vadīja šo apakškomiteju arī iepriekšējā pašvaldību sasaukumā.

Nākamais darba kārtības punkts bija veltīts ZZ Dats Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammām un to attīstībai. Direktora vietnieks Dainis Dosbergs informēja par uzņēmumu, par to darbības veidiem un apjomu, kā arī visvairāk interesējušo jautājumu – cenu politiku, skaidrojot principus – kas tiek ņemti vērā, nosakot abonēšanas maksu katrai pašvaldībai.

Sēdes turpinājumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji - Maija Anspoka, Gatis Ozols, Eduards Cauna informēja par Ministru kabineta noteikumiem elektronisko pakalpojumu jomā.

Šie noteikumi ir:

  1. Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība";
  2. "Valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība";
  3. "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi";
  4. "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi".

Tuvākais mērķis/uzdevums arī pašvaldībām – līdz 2018. gada jūlijam pakalpojumu portālā latvija.lv ievietot visu pašvaldību pakalpojumu aprakstus. Sākot ar šā gada septembri VARAM ieplānoti 5 reģionālie semināri, kuros iecerēts - sniegt metodiskos norādījumus pakalpojumu aprakstu sagatavošanā, praktiski (datorklasēs) demonstrēt pakalpojumu aprakstu ievietošanu portālā latvija.lv. Apakškomiteja lēma lūgt VARAM izsūtīt apspriešanai pakalpojumu klasifikatoru un pašvaldību pakalpojumu matricas projektus.

LPS padomnieks Guntars Krasovskis informēja par:

  • Informācijas sabiedrības padomē izskatīto jautājumu – ERAF IKT projektu 2.kārtas projektu sarakstu. Šajā sarakstā nav iekļauts neviens pašvaldību projekts;
  • vienotu IT risinājumu decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu uzskaites ieviešanai pašvaldībās – MK noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” šādu IT risinājumu neparedz, bet nosaka prasības katrai pašvaldībai veidot savu elektronisko uzskaiti, nosaucot to par reģistru.

Apakškomitejā nolēma nākamajās sēdēs skatīt jautājumus par personas datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu, par portāla ltvija.lv attīstību un pašvaldību pakalpojumu aprakstiem.

Sēdes videoierakstu skatiet sadaļā "Tiešraides, Videoarhīvs - Videoarhīvs"

 

Guntars Krasovskis,

LPS padomnieks informāciju tehnoloģiju jautājumos

ZZ Dats - VPS lietojumprogrammas un to attīstība
VARAM - Jaunās prasības valsts pārvaldes pakalpojumu izveidē un sniegšanā