Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē diskutē par jauno pedagogu atalgojuma modeli (2015)

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejā uzklausīja Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles informāciju par esošo situāciju ar “Pedagogu atalgojuma jauno modeli”.

Pašvaldības nesaņēma izsmeļošas atbildes uz LPS 2015. gada 20. oktobra vēstulē uzdotajiem jautājumiem: par pašvaldību ierosinājumiem, kas tika izteikti Ministru prezidentes darba grupā, par nepieciešamajām pedagogu likmēm, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, gan pašvaldību, gan skolu griezumā, par mērķdotācijas aprēķinu pedagogu atalgojumam, mērķdotācijas virzību, salīdzinot veco un jauno modeli; par pirmsskolas pedagogu atalgojumu; par atbalsta personāla atalgojumu.

Pašvaldības atkārtoti vērsa uzmanību uz to, ka Pedagogu atalgojuma jaunajā modelī iestrādātā formula vidējo izglītojamo skaita aprēķināšanai pasliktinās situāciju tām pašvaldībām, kurām ir sakārtots skolu tīkls un kurām skolēnu skaits pieaug, kā rezultātā minētās formulas rezultāts negatīvi ietekmēs piešķiramo pedagoga amata likmju skaitu un finansējumu. Netiek palielināts finansējums arī virknei mazajām skolām.

Pašvaldības norādīja, ka valsts līmenī nevar nodefinēt visas prasības skolām un pedagogu atalgojumam, nenodrošinot valsts finansējumu. Vēršam uzmanību, ka jau šobrīd pašvaldības līdzfinansē pedagogu atalgojumu 22% apmērā no kopējā pedagogu atalgojuma valstī.

Ņemot vērā minētos argumentus, LPS Izglītības un kultūras komiteja vienojās:

1. Lūgt Ministru kabinetu nevirzīt tālāk izskatīšanai Ministru kabinetā MK noteikumu projektu ”Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”.

2. Aicināt Izglītības un zinātnes ministriju pilnveidot MK noteikumus Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, paredzot pašvaldībām reģionālo koeficientu, kas atkarīgs no iedzīvotāju blīvuma koeficienta, iedzīvotāju izvietojuma pa pašvaldības apdzīvotām vietām, pašvaldību atrašanos valsts pierobežā, un nesamazinot esošā valsts budžeta mērķdotācijas finansējuma piešķīrumu un papildus izdalot līdzekļus mazo skolu pedagogu atalgojumam.