Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 21. februārī (2019)

21. februārī LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē tika izskatīta pašvaldībām pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizācijas gaita un turpmākie plāni.

Sēdes vadītāja komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere pirmajai deva vārdu projektu vadītājai Lienei Voroņenko, kura iepazīstināja ar paveikto un iecerēto specifisko atbalsta mērķu (SAM) 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un SAM 8.3.2.1. “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanā. Viņas stāstījuma kopsavilkums pieejams prezentācijā zemāk.

Pašvaldību un izglītības speciālistiem nevajadzētu palaist garām vairākus datumus: 8. martā notiks reģionālās konferences Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā, bet valsts mēroga konference paredzēta 12. un 13. aprīlī RTU Studentu pilsētiņā. Savukārt valsts mācību priekšmetu olimpiāžu trīs apbalvošanas pasākumi plānoti aprīlī, bet atvērtais fizikas olimpiādes noslēguma pasākums – 1. jūnijā Latvijas Universitātes DAC un Zinātņu mājā. Lai atklātu un veicinātu bērnu talantus, pedagogi var pieteikties kursu modulim “Talantīga pedagoga kompetence”: mācības Ventspilī notiks 11. un 12. aprīlī, Valkā 12. un 13. augustā, Jēkabpilī 19. un 20. augustā un Jelgavā 16. augustā (pieteikšanās – rakstot uz e-pasta adresi ilze.justamente@832.visc.gov.lv).

Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura pirmais posms ilgst no 2017. gada 1. jūnija līdz šā gada 31. maijam, piedalās 352 izglītības iestādes, noslēgti līgumi ar 117 pašvaldībām, iesaistīti 7386 pedagogi, un dažādos projekta pasākumos piedalās 131 967 skolēni. Projekta otrais periods turpināsies no 2019. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. maijam. Tuvākie plānotie reģionālie semināri: 1. martā Ventspilī un Liepājā un 6. martā Valmierā, Daugavpilī un Rēzeknē. Turpmāk projekta atbalsts plānots divām jomām – STEM un videi un multidisciplinārajai jomai; paredzētās formas – individuālais darbs, interešu izglītība un atbalsta personāls sākumskolā. Profesionālās pilnveides mācības paredzētas arī pedagogiem.

Par SAM 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” un projektu “PuMPuRS” informēja projekta speciālisti Kristīne Jozauska un Lauris Liepiņš (sk. prezentāciju zemāk). Šajā projektā iesaistījušās 73 pašvaldības un 352 vispārīgās izglītības iestādes. Pagājušajā mācību gadā kopumā tika sagatavoti 6849 individuālie atbalsta plāni bērniem, šajā – 6368. Visbiežāk identificētie riski saistās ar mācību darbu un izglītības iestādes vidi, kam seko ekonomiskie riski, ar ģimeni saistītie riski un sociālās vides un veselības riski. Atbalstot tiek sniegtas konsultācijas, kā arī tiek segti ēdināšanas, transporta, naktsmītnes, individuālo mācību līdzekļu un individuālas lietošanas priekšmetu izmaksas.

Projektā “PuMPuRS” martā notiks piecas reģionālās konferences: Jelgavā 1. martā, Rēzeknē 5. martā, Rīgā 7. martā, Cēsīs 26. martā un Kuldīgā 29. martā. Martā tiks organizēts arī informatīvais seminārs pašvaldību jauniešu projektu koordinatoriem.

Ikviens interesents katru svētdienu var LTV1 noskatīties jauno raidījumu “Klase”, kas ļauj ielūkoties skolas dzīvē, ieraudzīt tajā atsevišķo bērnu ar viņa unikālo stāstu un palīdz pieaugušajiem labāk izprast un atbalstīt savus bērnus un gudrāk rīkoties dažādās dzīves situācijās.

Kā tiek īstenots SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja Ināra Punkstiņa. Plašāk ar šo projektu varat iepazīties prezentācijā zemāk un VIAA uzturētajā vietnē www.profesijupasaule.lv.

Pavisam karjeras atbalsta pasākumi īstenoti 430 vispārīgās un profesionālās izglītības iestādēs: 413 pašvaldību izmēģinājumskolās un 17 profesionālās izglītības kompetences centros (PIKC). Pērnais un šis gads ir individuālo karjeras konsultēšanas prasmju pilnveides gadi: rokasgrāmatas izstrāde, tās aprobācija izglītības iestādēs, papildizglītība pedagogiem karjeras konsultantiem, jaunu, sertificētu pedagogu karjeras konsultantu sagatavošana. Oktobrī projekta sadarbības partneriem, izglītības iestāžu vadītājiem, atbildīgajām iestādēm un karjeras atbalstā iesaistītajām organizācijām notiks konference par projekta ieguvumiem un skatījumu nākotnē.

Vēl komitejas dalībnieki noklausījās Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvju skaidrojumu par lēmumiem kontekstā ar izglītības iestāžu tipoloģijas sakārtošanu. Turpmāk Latvijā būs šādas izglītības iestādes: pirmsskolas izglītības iestāde; sākumskola; pamatskola; vidusskola; valsts ģimnāzija (statuss); speciālās izglītības iestāde; speciālās izglītības attīstības centrs (statuss), bet tiek izslēgti nosaukumi “internātskola”, “ģimnāzija”, “vakara (maiņu) vidusskola”, “speciālās pirmsskolas izglītības iestāde” un “rehabilitācijas centrs” (vairāk – prezentācijā zemāk).

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai atverot šo saiti.

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Lēmumu pieņemšana kontekstā ar izglītības iestāžu tipoloģijas sakārtošanu