Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 24. oktobrī (2019)

24. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika Izglītības un kultūras komitejas sēde, kas tika veltīta jaunatnes politikas aktualitātēm. Uz komitejas sēdi bija uzaicināti pārstāvji no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Latvijas Jaunatnes padomes un nodibinājuma “Vītola fonds”.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) direktore Daina Sproģe un Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga sniedza informāciju par jaunatnes politikas aktualitātēm, tajā skaitā pašvaldību iespējām īstenot un uzlabot darbu ar jaunatni, pieejamo finansējumu un iespējām iesaistīties dažādās programmās:

* Jaunatnes politikas valsts programmā;

* Eiropas Savienības programmā “Erasmus+”;

* Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Zemāk pievienotajā prezentācijā var iepazīties ar līdz šim īstenotajām aktivitātēm un statistikas datiem, kā arī plānotajām aktivitātēm šogad un turpmāk.

Maija Kolberga informēja, ka 2017. gadā Eiropas Komisija izstrādājusi rokasgrāmatu “Youth work quality systems and frameworks in the European Union”, kas pērn pārpublicēta latviešu valodā – “JŪSU CEĻVEDIS, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti”. Rokasgrāmata būs vērtīgs informācijas avots katram, kam svarīgs ir darbs ar jaunatni: jaunatnes jomas darbiniekam, kas aktīvi darbojas jauniešu centrā vai jauniešu organizācijā, ikvienam, kas ir atbildīgs par organizāciju, ikvienam, kas īsteno darbu ar jaunatni vai veido jaunatnes politiku. Šajā rokasgrāmatā daudz vērtīgas informācijas atradīs arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un valsts pārvaldē strādājošie. Elektroniski rokasgrāmata pieejama šeit.

Bieži dzirdēts vārdu salikums "eTwinning". Tas ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra veic “eTwinning” nacionālā atbalsta dienesta  funkcijas. Direktore Daina Sproģe pastāstīja, ka  Eiropā iesaistīti vairāk nekā 700 000 skolotāju, Latvijā – 67 680 skolotāji no 1161 izglītības iestādes. Tīklā var iesaistīties pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālās, interešu izglītības darbinieki (māca skolēnus no trim līdz 19 gadiem) un skolotāji, direktori, bibliotekāri. Iesaistīties var, reģistrējoties tiešsaistē: www.etwinning.net. Kaut gan “eTwinning” ir rīks, ko izmanto skolas un skolotāji, D. Sproģe atzīmēja, ka tas ir arī pašvaldības interesēs, jo “eTwinning” skolu tīkls piešķir atzinību skolām, kas veiksmīgi īsteno eTwinning projektus. Veiksmīgi īstenotie projekti un pieredze paaugstina iestādes konkurētspēju un pedagogu prasmes. Notiek arī bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi par projektu metodi un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Par Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) īstenotajiem pasākumiem šogad ieskatu sniedza LJP interešu aizstāvības speciāliste Renāte Mencendorfa. Viņa aktualizēja jautājumu par nepieciešamajiem grozījumiem Jaunatnes likumā un likumā “Par pašvaldībām” ar mērķi nostiprināt pašvaldību atbildību darbā ar jauniešiem un informēja par LJP veikto pētījumu jaunatnes organizācijās par deleģējuma līgumiem ar pašvaldībām par jaunatnes darba veikšanu un to, kā pašvaldību jaunatnes organizācijas tiek iesaistītas jauniešu domē vai konsultatīvajā komisijā. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties zemāk pievienotajā prezentācijā.

Nodibinājuma “Vītola fonds” Valdes priekšsēdētāja Vita Diķe pastāstīja par fonda sniegtajām iespējām topošajiem studentiem un sadarbību ar pašvaldībām. Viņa aicināja visus pašvaldību vadītājus, sociālos un bāriņtiesu darbiniekus sadarbības veidā veikt pētījumu, lai noskaidrotu, kuriem jauniešiem būtu nepieciešams atbalsts, un iedrošinātu viņus pieteikties uz fonda stipendijām. Pieteikšanās katru gadu notiek 15. janvārī un 1. martā. V. Diķe lūdz pašvaldību sociālajiem darbiniekiem būt iejūtīgiem un palīdzēt jauniešiem sakārtot dokumentus, arī tad, ja jaunietis ierodas 27. februārī un lūdz palīdzību, nevis atbildēt, ka dokumentus sagatavos divu nedēļu laikā, kad pieteikšanās būs nokavēta. Tāpat viņa norādīja, ka sociālajiem darbiniekam būtu jāiedziļinās katrā konkrētajā lietā, nevis jāvadās tikai pēc datiem, kas pieejami informācijas sistēmās, jo bieži vien reālā situācija ir daudz sliktāka. V. Diķe teica lielu paldies pašvaldībām, kuras ir izvietojušas informāciju par nodibinājumu “Vītola fonds” vai publicē veiksmes stāstus savā mājaslapā vai vietējā avīzē, kā arī pateicās tiem, kuri veido Goda rakstus ar pateicību ziedotājiem, kas tiek nosūtīti ziedotājiem uz ārzemēm, par ko ziedotāji jūtas ļoti pagodināti.

Noderīga informācija:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras misija ir kļūt par vadošo sadarbības partneri pašvaldību un NVO darbā ar jaunatni attīstībai. Kontaktinformācija: e-pasts: info@jaunatne.gov.lv; tālrunis saziņai: +371 67358065; mājaslapa: www.jaunatne.gov.lv.

Par “eTwinning”: kontaktinformācija: e-pasts: info@etwinning.lv; tālrunis saziņai: 67358067; mājaslapa: www.etwinning.lv.

Latvijas Jaunatnes padome ir jaunatnes organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, apvienība, un tās vīzija ir kļūt par Latvijas jauniešu viedokļu līderi Latvijā un pasaulē. Kontaktinformācija: e-pasts: ljp@ljp.lv: tālrunis saziņai: 28018002: mājaslapa: www.ljp.lv.

Nodibinājuma “Vītola fonds” mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Kontaktinformācija: e-pasts: info@vitolufonds.lv; tālrunis saziņai: 26022856: mājaslapa: http://www.vitolufonds.lv.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,

Zane Zvaigzne,

LPS jaunatnes lietu speciāliste

JSPA sniegtās iespējas pašvaldībām
Latvijas Jaunatnes padomes realizētās aktivitātes
eTwinning skolu sadarbības tīkls