Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde un pašvaldību izglītības jautājumu tīkla sanāksme Jūrmalā

Jūrmalā 28. un 29. novembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības organizētā apvienotā LPS Izglītības jautājumu tīkla un LPS Izglītības un kultūras komitejas sanāksme.

Tajā izskatīja aktuālos jautājumos par skolu tīkla sakārtošanu, pašvaldību izdevumiem izglītības funkciju nodrošināšanai, izglītības satura plānošanas principiem, mācību stundu efektivitāti un citus. Tāpat dažādu skolu vadība un pārstāvji dalījās savā pieredzē un labajā praksē, īstenojot skolu reorganizāciju, mācību procesa pilnveidi u.c.

Sanāksmes pirmajā dienā 28. novembrī tika apspriesta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātā skolu tīkla modeļa analīze un priekšlikumu izstrāde. Par IZM informatīvajā ziņojumā “Par skolu tīkla sakārtošanu” noteiktajiem kritērijiem un spēkā esošo normatīvo regulējumu ieskatu sniedza LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure. Viņa arī analizēja kopējās izmaksas izglītībai procentos no iekšzemes kopprodukta un pašvaldību izdevumiem izglītības funkcijas nodrošinājumam.

Savukārt LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks prezentēja izstrādāto izglītības iestāžu pārklājuma kartējumu un skolu tīkla analīzi, ņemot vērā esošo normatīvo regulējumu un skolu tīkla sakārtošanai noteiktos kritērijus. Izstrādātais interaktīvais rīks ir vērtīgs instruments stratēģiskai plānošanai. Praktsikai lietošanai tas ir pieejams interneta vietnē https://arcg.is/0ar0jv.

Ieskatu Grobiņas novada vispārējās izglītības iestāžu reorganizācijā un vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanā, ja īstenošanas vietu adreses ir dažādas, sniedza Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktore Laila Urbāne, bet Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča iepazīstināja ar pašvaldības pieredzi skolu tīkla optimizācijas pasākumu organizēšanā un skolas ēku racionālā turpmākā izmantošanā.

Pieredzē par pašvaldību skolu gatavību 2020. gada 1. septembrī ieviest vispārējās izglītības 1., 4., 7. un 10. klasēs kompetenču pieeju mācību saturā un identificēto problēmu iespējamiem risinājumiem dalījās Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, kurš pastāstīja par izglītības satura plānošanas principiem vispārējās vidējās izglītības pakāpē, praktiskiem modeļa īstenošanas soļiem un apsvērumiem, veidojot izglītības programmas piedāvājumu savā izglītības iestādē. Izglītības iestāžu pieredzi vispārējās izglītības satura kompetenču pieejas mācību satura izstrādē un aprobācijā un identificētos riskus un problēmas analizēja Limbažu novada ģimnāzijas direktore Gunta Lāce, Salas vidusskolas direktore, Dr.paed. Sanita Madalāne, Jelgavas novada Elejas vidusskolas direktore Sarmīte Balode, Lielvārdes pamatskolas direktora vietniece Anda Bariņa un Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” vadītājas vietniece Silvija Riekstiņa.

Nākamajā dienā sanāksmes dalībnieki apsprieda mācību stundas efektivitāti kā pārmaiņu ieviešanas atslēgu. Izglītības iestāžu pieredzē dalījās Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece Inna Burova, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže un Rīgas Teikas vidusskolas direktore Ilona Bergmane, kuru skolās mācību priekšmetu programmas ir izstrādātas atbilstoši bloku–moduļu pedagoģiskās tehnoloģijas prasībām un atbilst mācību priekšmetu standartiem.

 

Plašāka informācija:

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Mobilais tālr.: +371-26486654

e-pasts: inara.dundure@lps.lv

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: +371 67226536

Mobilais tālr.: +371 26519920

e-pasts: liene.uzule@lps.lv