Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 5. decembrī (2018)

Uz LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdi 5. decembrī Pašvaldību savienībā bija ieradušies gan aicinātie pārstāvji no Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācijas un Valsts zemes dienesta, gan komitejas dalībnieki no pašvaldībām, lai apspriestu ūdeņu un zemes pārvaldību.

Izskatot darba kārtības pirmo jautājumu par Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”, pašvaldību projektu īstenošanas pieredzi un finansējuma saņemšanas iespējām 2019. gadā, sanāksmes dalībnieki uzklausīja LVAF administrācijas direktoru Jāni Rudzīti. Viņš atzīmēja, ka nākamgad projektu konkurss norisināsies divās aktivitātēs: plānošanas dokumentu izstrādē publisko ūdeņu pārvaldībai un publisko ūdeņu praktiskajā pārvaldībā. Pirmajai aktivitātei projektu iesniegšanas termiņš bija šāgada 6. decembris, bet otrajai – 10. decembris. Nākamgad noslēgsies 2018.‒2019. gada plānošanas periods, un šā perioda atlikušajos konkursos pašvaldību projektu finansēšana nav paredzēta. Nākamā perioda (2020–2021) koncepciju LVAF padomē plānots izskatīt līdz 2019. gada septembrim, un viedoklis par iekļaujamām aktivitātēm tikšot prasīts arī Pašvaldību savienībai. J. Rudzītis uzsvēra, ka pašvaldības allaž esot vēlams un gaidīts sadarbības partneris Latvijas Vides aizsardzības fondā.

Komiteja nolēma LPS vides aizsardzības un reģionālās attīstības tīkliņos pavasarī ar pašvaldībām apspriest 2017.–2018. gada pieredzi LVAF finansēto projektu īstenošanā un izdiskutēt atbalstāmās projektu aktivitātes 2019.–2020. gada LVAF projektu konkursos, kuras LPS piedāvās sarunās ar VARAM.

Par iespējamiem grozījumiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos informēja Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Viņa minēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumus par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem un to saskaņošanu, MK noteikumus nr. 384 par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu un apsaimniekošanas prasībām mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (līdz 5 m³/dnn) īpašniekam vai valdītajam un MK noteikumus nr. 34 par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, kur noteiktie tipisku sadzīves notekūdeņu raksturojošie parametri (4. tabula) nav atbilstoši šodienas situācijai.

Komiteja nolēma organizēt kopīgu komiteju/darba grupu ar LPS Tautsaimniecības komiteju, lai izdiskutētu potenciālos grozījumus Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un citos saistītajos normatīvajos aktos, ņemot vērā pašvaldību specifiku, kā arī pirms tam veikt ekspresaptauju par dažiem specifiskiem jautājumiem.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča un Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne un metodikas eksperte Arta Rolava iepazīstināja ar konceptuālo ziņojumu “Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā” (VSS-1069), kas Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts 18. oktobrī. Šobrīd saņemti 12 institūciju atzinumi, un starpinstitūciju sanāksme tiek plānota janvārī. Konceptuālajā ziņojumā sniegts esošās situācijas apraksts, norādīti problēmjautājumi un piedāvāti arī risinājumi zemes konsolidācijas ierosināšanas, projekta izstrādes un īstenošanas pasākumiem un ar tiem saistīto tiesību normu noteikšanai, kā arī zemes konsolidācijas finansēšanas jautājumiem. LPS un pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka zemes konsolidācija ir ļoti komplicēts jautājums, un lūdza nesasteigt šā dokumenta tālākvirzību, bet pamatīgi izdiskutēt ar visiem iesaistītajiem.

Komiteja nolēma atbalstīt LPS sniegto atzinumu par šo dokumentu, uzsverot, ka zemes konsolidācijas process nevis stingri jāreglamentē, bet tas jāpadara vienkāršāks, ātrāks un mazāk birokrātisks. Pirms oficiālās saskaņošanas sanāksmes LPS piedāvās VZD tikšanos, lai izdiskutētu strīdīgos viedokļus.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Nākamā komitejas sēde notiks 2019. gada 9. janvārī.

Ivita Peipiņa,

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkurss vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”, pašvaldību projektu īstenošanas iepriekšējā pieredze, finansējuma saņemšanas iespējas 2019. gadā
Grozījumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā” un ar to saistītajos normatīvajos aktos
Par konceptuālo ziņojumu "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā" (VSS‑1069)