Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Sporta apakškomitejas sēde 12. oktobrī (2017)

12. oktobrī notika LPS Sporta jautājumu apakškomitejas jaunā sasaukuma pirmā sēde. Par apakškomitejas priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, bet par vietnieku - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” vadītājs Juris Kaminskis.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs informēja par aktualitātēm sporta nozarē.

2017. gada 22.  jūlijā pieņemti grozījumi Sporta likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā. Turpmāk par sporta organizācijas dibinātājiem un biedriem var būt arī sporta izglītības iestādes Sporta likuma izpratnē, kurām nav juridiskas personas statusa. Uz grozījumu likumos spēkā stāšanās brīdi esošie sporta organizāciju biedri saglabā savu statusu. Šīs izmaiņas ļauj pašvaldību dibinātajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm (sporta skolām) būt par biedriem sporta veidu federācijās.

2017. gada 29. augustā pieņemti MK noteikumi Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”. Būtiskākās izmaiņas:

- sadarbībā ar federācijām pārskatītas un būtiski paaugstinātas kvalitātes prasības, kā arī ieviesti visiem audzēkņiem obligāti kontroles normatīvi.

- veikti pasākumi, lai mazinātu agrīnu specializāciju;

- dotācija tiks piešķirta par izglītojamā dalību ne vairāk kā vienā grupā;

- visi dati tiek ievadīti un saskaņoti elektroniski Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS), kas ļauj pagarināt pašvaldībām datu iesniegšanas termiņu par audzēkņiem no 15. oktobra uz 1. novembri.

Ar 2018. gada 1. jūliju plānota Valsts Sporta medicīnas centra reorganizācija, kuras rezultātā tiks izveidots neatkarīgs Antidopinga birojs, bet sportistu līdz 18 gadu vecumam un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība tiks nodota Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai.

E.Severs aicināja pašvaldības izvērtēt sporta pakalpojumu piedāvājumu to dibinātajās izglītības iestādēs, kā arī privātajos klubos, kuri darbojas pašvaldību teritorijā. Katram, kas darbojas sporta jomā un veic apmācību vai atbalstu, ir jābūt atbilstošai izglītībai atbilstoši prasībām, kas noteiktas 2010. gada 26. janvāra MK noteikumos Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”. Tāpat būtu jāizvērtē - vai sporta pakalpojumi ir saistīti ar sporta izglītības programmu īstenošanu.

Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka informēja par virkni problēmu, kas iezīmējušās sporta medicīnā.

Saskaņā ar publiski pieejamiem datiem nodarbojošos skaits, kam nepieciešama padziļināta medicīniskā pārbaude, ir 70 000, bet Valsts Sporta Medicīnas centra līdzšinējā kapacitāte gadā ir bijusi 14 000 pārbaužu. Pēc 2018. gadā plānotās VSMC reorganizācijas šo pārbaužu veikšanu ir plānots nodot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai. Acīmredzami, ka nepieciešams ievērojami paaugstināt iespējamo pārbaužu skaitu, lai varētu aptvert visus sportistus. Tāpat rodas papildu jautājumi par speciālistu izbraukumiem uz reģioniem, transporta izmaksām, pakalpojuma sniegšanas iespējamību vienas dienas laikā.

Komiteja nolēma, ka uzsāktā diskusija par sporta medicīnas jautājumiem būtu turpināma, iesaistot arī Veselības ministrijas, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes pārstāvjus un citu sporta organizāciju pārstāvjus.

 

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams šeit.                                                   

 

Guntis Apīnis,

LPS padomnieks sporta jautājumos

Izglītības un zinātnes ministrijas aktualitātes sporta nozarē
Par sporta ārstiem sporta skolās